Γιατί, κύριε Τόσκα;

Γιατί, κύριε Τόσκα;

Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος και δεν έχει απονεμηθεί ο «Σταυρός» για ανδραγαθία στους γονείς του αρχιπυροσβέστη Ματθαίου Μάντζιου, που έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να διασώσει συνάνθρωπό του σε καιόμενο διαμέρισμα στο Π. Φάληρο το 2014. Παρότι έχει προαχθεί για ανδραγαθία και έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις από τον υπουργό και από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Και όταν η Ακαδημία Αθηνών τον βράβευσε μετά θάνατον για την ηρωική πράξη του.

Ποιος ο λόγος αυτής της παράλειψης –είναι ο ελα­φρύτερος χαρακτηρισμός–, κύριε υπουργέ;


Σχολιάστε εδώ