Από τα 179,4 δισ. ευρώ δάνεια, τα 146,6 δισ. ευρώ δεν εξυπηρετούνται! O χρόνος τελειώνει…

Από τα 179,4 δισ. ευρώ δάνεια, τα 146,6 δισ. ευρώ δεν εξυπηρετούνται! O χρόνος τελειώνει…

Μια και αυξάνονται όλο και περισσότερο οι πιέσεις των αφεντικών μας – «θεσμών» προς τις τράπεζες να ξεκαθαρίσουν το χαρτοφυλάκιό τους στο πλαίσιο των stress tests, ώστε να είναι γνωστή η καθαρή θέση τους και να φανεί αν χρειάζονται ανακεφαλαιοποίηση, να σημειώσουμε ότι τα δάνεια των νοικοκυριών, και τα καταναλωτικά μαζί, ανέρχονται σε 115,3 δισ. ευρώ. Και μαζί με τα στεγαστικά, που είναι 64,1 δισ. ευρώ (εκ των οποίων τα μη εξυπηρετούμενα είναι 48,9 δισ. ευρώ), φθάνουν συνολικά στα 179,4 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά: Από τα 89,7 δισ. ευρώ που είναι τα δάνεια των νοικοκυριών τα 41,4 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και πλέον αβέβαιης είσπραξης και τα 31,8 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Ήτοι, το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανέρχεται σε 73,2 δισ. ευρώ.


Από τα 25,6 δισ. ευρώ καταναλωτικά δάνεια τα 13,6 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και αβέβαιης είσπραξης και τα 10,9 δισ. ευρώ σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Ήτοι, το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων είναι 24,5 δισ. ευρώ.

Και ο τελικός λογαριασμός από τα δάνεια των νοικοκυριών, καταναλωτικά και στεγαστικά, είναι συνολικά 179,4 δισ. ευρώ, από τα οποία τα μη εξυπηρετούμενα ανέρχονται σε 146,6 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι μόνο τα 32,8 δισ. ευρώ θεωρείται από τις τράπεζες ότι εξυπηρετούνται.


Σχολιάστε εδώ