Στα 2,49 δισ. το μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων

Στα 2,49 δισ. το μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων

Τον τελικό λογαριασμό με το πόσο «κοστίζει» ο εργαζόμενος στις επιχειρήσεις δίνει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης, με βάση τα στοιχεία του Μαΐου του 2017, ως προς τον αριθμό των εργαζομένων και τις συνολικές αποδοχές -μεικτές και καθαρές- που παίρνουν.

Ο συνολικός αριθμός μισθωτών ασφαλισμένων στο ΙΚΑ ήταν τον Μάιο του 2017 2.145.565, εκ των οποίων πλήρους απασχόλησης ήταν 1.511.369 και 636.424 μερικής απασχόλησης. Οι μέσες μηνιαίες μεικτές αποδοχές ήταν στο σύνολο των εργαζομένων 927,3 ευρώ, οι μέσες μηνιαίες καθαρές αποδοχές 778,9 ευρώ και το μέσο μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας 1.159,7 ευρώ.

Αναλυτικότερα, για τους πλήρους απασχόλησης οι μεικτές, οι καθαρές αποδοχές και το κόστος για τις επιχειρήσεις διαμορφώνονταν σε 1.152,2 ευρώ, 967,8 ευρώ και 1.440,9 ευρώ αντίστοιχα. Για τους μερικής απασχόλησης τα αντίστοιχα ποσά ήταν 389,7 ευρώ τα μεικτά, τα καθαρά 327,3 ευρώ και το συνολικό κόστος 487,4 ευρώ.

• Το συνολικό κόστος για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ασφαλισμένοι ΙΚΑ) τον Μάιο του 2017 ήταν 2,49 δισ. ευρώ.

• Οι συνολικές μεικτές αποδοχές των μισθωτών (ασφαλισμένων στο ΙΚΑ) τον Μάιο του 2017 έφταναν στα 1,99 δισ. ευρώ.

• Οι συνολικές καθαρές αποδοχές/φορολογητέα εισοδήματα των μισθωτών (ασφαλισμένων στο ΙΚΑ) ανέρχονταν στα 1,67 δισ. ευρώ.


* Στα παραπάνω στοιχεία δεν εμφανίζονται τα ποσά φορολογικών υποχρεώσεων των μισθωτών που παρακρατούνται στην πηγή (φόρος εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης) – Οι υπολογισμοί αφορούν μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές.


Σχολιάστε εδώ