Άνθρακες ο θησαυρός για την ρύθμιση των 120 δόσεων

Άνθρακες ο θησαυρός για την ρύθμιση των 120 δόσεων

Η ρύθμιση των 120 δόσεων που περίμεναν οι μικρομεσαίοι για να ελαφρύνουν κάπως τα χρέη τους αποδεικνύεται ότι αφορά μόνο λίγους και αυτό παρά τις εκκλήσεις των φορέων, που ζητούσαν από την κυβέρνηση η ρύθμιση να καλύψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν να επανέλθουν στην κανονικότητα και να αποφύγουν τα λουκέτα.

Επισημαίνεται πως για τον καθορισμό της δόσης λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των δόσεων προς ΑΑ∆Ε και ΕΦΚΑ σε ετήσια βάση, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο του καθαρού εισοδήματος, προσαυξημένο µε τον µέσο όρο τριετίας των εσόδων από άλλες πηγές.

Η αίτηση θα αξιολογηθεί μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, τα οποία περιλαμβάνουν στοιχεία του οφειλέτη ή και τυχόν συνοφειλετών, οικονομικά στοιχεία, κατάλογο των πιστωτών και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή αλλά και πιστοποιητικό από το ειρηνοδικείο που πρέπει να βεβαιώνει ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση ρύθμισης.


Σχολιάστε εδώ