Παράλληλη ασφάλιση!

Παράλληλη ασφάλιση!

Δεν υποχρεούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες να καταβάλουν ελάχιστη κατά περίπτωση εισφορά, ως μη μισθωτοί, εφόσον αυτή έχει καταβληθεί απ’ τη μισθωτή απασχόληση. Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση της οριστικοποίησης μέσω ΑΠΔ και ο έλεγχος της καταβολής της ελάχιστης κατά περίπτωση εισφοράς για το χρονικό διάστημα που απαιτείται σύμφωνα με τον κανονισμό κάθε φορέα.


Σχολιάστε εδώ