Πρώτη η Ελλάδα σε αμυντικές δαπάνες!

Πρώτη η Ελλάδα σε αμυντικές δαπάνες!

Τις υψηλότερες… επιδόσεις από όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των στρατιωτικών δαπανών καταγράφει η Ελλάδα! Σύμφωνα με στοιχεία του ΝΑΤΟ, οι στρατιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα το 2017 ανήλθαν στο 2,32% του ΑΕΠ έναντι 2,21% το 2014. Οι δαπάνες αυτές είναι οι υψηλότερες ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ και οι δεύτερες υψηλότερες συνολικά μετά τις ΗΠΑ (3,58%). Αυτό κι αν δεν είναι τεράστια επιτυχία μας…
Οι οπλάδες τρίβουν τα χέρια τους…


Σχολιάστε εδώ