Ψάχνουν 700 εκατ. ευρώ για να πληρωθούν νέες συντάξεις και εφάπαξ!

Ψάχνουν 700 εκατ. ευρώ για να πληρωθούν νέες συντάξεις και εφάπαξ!

Λιγότερους από έξι μήνες (έως τα τέλη Ιουνίου 2018) έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση προκειμένου να δοθούν 180.000 κύριες, επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ, που εκκρεμούν εδώ και τρία χρόνια.

Το συνολικό ποσό για την απονομή των 180.000 νέων συντάξεων και εφάπαξ ανέρχεται στο 1-1,2 δισ. ευρώ. Τα 500 εκατ. ευρώ αναμένονται από την ειδική χρηματοδότηση που θα προέλθει από την υποδόση (από το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης του Μνημονίου), ενώ τα υπόλοιπα 500-700 εκατ. ευρώ πρέπει να καλυφθούν από ίδια έσοδα των Ταμείων, δηλαδή, κατά βάση, από ασφαλιστικές εισφορές.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, εντός του πρώτου εξαμήνου αναμένεται να καταβληθούν κοντά στις 70.000 νέες κύριες συντάξεις από τον ΕΦΚΑ, 60.000 νέες επικουρικές συντάξεις αλλά και σχεδόν 50.000 νέα εφάπαξ από το ΕΤΕΑΕΠ.

Γύρω στα 250-300 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την απονομή των νέων κύριων συντάξεων από τον ΕΦΚΑ. Τα 2/3 του ποσού αυτού αναμένεται να προέλθουν από την ειδική χρηματοδότηση (150-200 εκατ. ευρώ), ενώ το υπόλοιπο 1/3 (100 εκατ. ευρώ) από πόρους του ΕΦΚΑ.

Επιπλέον, 250-300 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την καταβολή νέων επικουρικών συ­ντάξεων από τον επικουρικό κλάδο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

Επίσης, κοντά στα 600 εκατ. ευρώ χρειάζονται για την καταβολή των νέων εφάπαξ. Από αυτά, τα 2/3 (400 εκατ. ευρώ) αναμένεται να προέλθουν από την ειδική χρηματοδότηση και το υπόλοιπο 1/3 (200 εκατ. ευρώ) από τους πόρους του ΕΤΕΑΕΠ.

Για την καταβολή νέων επικουρικών συντάξεων δεν προβλέπεται καμιά ειδική χρηματοδότηση από την υποδόση, αν και ο υπολογισμός και η αποπληρωμή τους αποτελεί προαπαιτούμενο της τρίτης αξιολόγησης.

Κάθε μήνα θα πρέπει να καταβάλλονται 10.000-12.000 νέες κύριες συντάξεις, κοντά στις 10.000 νέες επικουρικές συντάξεις και, επίσης, περίπου 6.000-8.000 νέα εφάπαξ.

Να σημειωθεί ότι ο μέσος χρόνος αναμονής των συνταξιούχων προκειμένου να λάβουν την κύρια σύνταξη ανέρχεται σε επτά μήνες. Ο ασφαλισμένος που θα πάρει την πρώτη οριστική σύνταξη του μετά από επτά μήνες αναμονής θα λάβει κοντά στα 4.200 ευρώ αναδρομικά κατά μέσο όρο.

Κάθε συνταξιούχος που θα λάβει την 1η επικουρική σύνταξή του θα εισπράξει κοντά στα 2.600 ευρώ αναδρομικά κατά μέσο όρο. Ο μέσος χρόνος αναμονής για να πάρει κάποιος συνταξιούχος εφάπαξ του Δημοσίου φτάνει τα δύο έτη.


Σχολιάστε εδώ