Σηκώνει τα χέρια ο ΕΦΚΑ για τα έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ!

Σηκώνει τα χέρια ο ΕΦΚΑ για τα έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ!

Δύο μήνες περίμεναν στον ΕΔΟΕΑΠ να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, που σύμφωνα με τον νέο νόμο έχουν ενεργό ρόλο για το 2% επί των επιχειρήσεων ΜΜΕ. Καθώς το Ταμείο των εργαζομένων στα ΜΜΕ δεν έχει πλέον διαθέσιμα ποσά εκτός από τα λίγα που μπήκαν στον Οργανισμό από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, η διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ απέστειλε σε όλες τις επιχειρήσεις εγκύκλιο για τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται πως «προκειμένου να καλυφθούν οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία για τους εργοδότες και τους εργαζομένους που ήταν ήδη ασφαλισμένοι προ της 1ης Δεκεμβρίου του 2017», οι εργοδότες όλων των ΜΜΕ οφείλουν να καταθέσουν στον ΕΔΟΕΑΠ την κατάσταση των ασφαλιστικών εισφορών του περασμένου Δεκεμβρίου, με την αποστολή του ειδικού μηχανογραφημένου αρχείου. Η αποστολή θα πρέπει να γίνει έως τις 10 Φεβρουαρίου στον λογαριασμό του ΕΔΟΕΑΠ στην ΕΤΕ, όπου γινόταν μέχρι σήμερα η κατάθεση των εισφορών. Η διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ προειδοποιεί ότι η μη έγκαιρη κατάθεση των εισφορών θα φέρει την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων. Ειδικά για τους δημόσιους φορείς που είχαν προκαταβάλει τις εισφορές έως και τον Φεβρουάριο του 2018, θα πρέπει να αποσταλεί η διαφορά (περίπου 3%) από την αύξηση των εισφορών.

Σε ό,τι αφορά τη δήλωση για την εργοδοτική εισφορά 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης, οι εταιρείες ΜΜΕ θα πρέπει να στείλουν έγγραφο στο οποίο να δηλώνεται ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης για τον Δεκέμβριο του 2017, καθώς και το ποσό που προκύπτει από το ποσοστό 2%. Και αυτή η πληρωμή θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου.


Σχολιάστε εδώ