Βασική γλώσσα στα Νηπιαγωγεία της Θράκης η… τουρκική!

Βασική γλώσσα στα Νηπιαγωγεία της Θράκης η… τουρκική!

Μπράβο μας!

Τελικά, παρά τις αντιδράσεις, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στον ορισμό των νηπιαγωγείων (ΦΕΚ 14-12-2017 – Αρ. Φύλλου 4386) τα οποία θα συμμετέχουν στην υλοποίηση της πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης».

Η δράση του προγράμματος έχει σκοπό την ισορροπημένη γλωσσική ανάπτυξη και την επιδίωξη τα νήπια να κατακτήσουν σταδιακά την «προσθετική διγλωσσία» (γνωστική επάρκεια στην άνετη χρήση δύο γλωσσών προφορικά και γραπτά), «σε εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου η μητρική γλώσσα χρησιμοποιείται ως γλώσσα στήριξης για την εκμάθηση της ελληνικής…». Σε απλά ελληνικά, εισάγεται ως βασική γλώσσα στα νηπιαγωγεία η… τουρκική, όπως απαιτούν εδώ και καιρό το τουρκικό προξενείο και οι ακραίοι της μειονότητας.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Νηπιαγωγών και Δασκάλων αναφέρει τα εξής: «Από το 2014 ομάδα 16 βουλευτών, με επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή για εκπαιδευτικά θέματα, ζητούσαν την ίδρυση δίγλωσσων νηπιαγωγείων στη Θράκη. Επίσης, σε τοποθέτηση μειονοτικού βουλευτή προεξοφλείται ως μητρική γλώσσα όλων των πληθυσμιακών ομάδων της μειονότητας η τουρκική γλώσσα, αφού ζητείται η στελέχωση σε κάθε νηπιαγωγείο με εκπαιδευτικό που να γνωρίζει την τουρκική γλώσσα για να επικοινωνεί καλύτερα με τα παιδιά, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζει την ομαλή συνέχεια στα δημοτικά σχολεία που είναι δίγλωσσα».

«Σκοπός η απαλοιφή της διαφορετικότητας των πληθυσμιακών ομάδων, η γλωσσική και εθνοτική αφομοίωση και αντικατάσταση αυτών με την τουρκική κουλτούρα… Σκοπός η δημιουργία παράλληλων δομών και στον χώρο του νηπιαγωγείου, ώστε να διατηρηθεί η υποτέλεια, ο απόλυτος διαχωρισμός και ο απομονωτισμός, για να είναι σε θέση να επηρεάζει εξελίξεις και γεγονότα, να χειραγωγεί εύκολα και να υπαγορεύει πολιτικές σε μεγαλεπήβολα σχέδια εξωγενών παραγόντων…

Και οι σύλλογοι υποβάλλουν τρία αιτήματα:
Την απόσυρση του προγράμματος.

Την ίδρυση δημόσιων δημοτικών σχολείων σε μειονοτικούς οικισμούς, αίτημα πολλών γονέων της μειονότητας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα επιλογής φοίτησης των παιδιών τους.

Την οργάνωση ενός επιστημονικού συνεδρίου από τη ΔΟΕ με θέμα την εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας».

Απλώς οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το αίτημα για δίγλωσσα νηπιαγωγεία μπήκε στο τραπέζι από τους ακραίους, που θέλουν να υπονομεύσουν με κάθε τρόπο την ομαλή ένταξη των παιδιών της μειονότητας στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και επιδιώκουν φυσικά τον εκτουρκισμό άλλων ομάδων, όπως οι Πομάκοι και οι Ρομά.

[email protected]


Σχολιάστε εδώ