Χρήση πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού στερεάς κατάστασης για τη μελέτη αλληλεπιδράσεων της σιλεξιτίλης της καντεσαρτάνης με τις λιπιδικές διπλοστιβάδες

Χρήση πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού στερεάς κατάστασης για τη μελέτη αλληλεπιδράσεων της σιλεξιτίλης της καντεσαρτάνης με τις λιπιδικές διπλοστιβάδες

Συγγραφέας:
ΠΗΝΕΛΟΠΗ Σ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ


Κέντρο της παρούσας εργασίας αποτελεί η εργαστηριακή έρευνα για φαρμακευτικές ουσίες ενάντια στην αρτηριακή υπέρταση, μιας από τις συχνότερες αιτίες για καρδιακά και εγκεφαλικά συμβάματα παγκοσμίως, η οποία μάλιστα –εξαιτίας των ύπουλων και πολυποίκιλων εκδηλώσεών της– έχει χαρακτηριστεί και «σιωπηλός δολοφόνος».
Η εργασία διερευνά την αλληλεπίδραση, σε μοριακό επίπεδο, της σιλεξιτίλης της καντεσαρτάνης με τις λιπιδικές διπλοστιβάδες και χρησιμοποιεί φασματοσκοπία στερεάς κατάστασης. Απευθύνεται σε φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, οι οποίοι προσανατολίζουν το γνωστικό τους αντικείμενο στην έρευνα φαρμακολογικών ουσιών που προορίζονται για φαρμακευτικά σκευάσματα.

ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις

ISBN: 978-960-452-263-7


Σχολιάστε εδώ