Κτηματολογικό Γλωσσάρι: Πλήρης και ψιλή κυριότητα

Κτηματολογικό Γλωσσάρι: Πλήρης και ψιλή κυριότητα

Tι σημαίνει “Πλήρης και ψιλή κυριότητα”

Η κυριότητα επί ακινήτου μπορεί να είναι πλήρης, όταν αναφέρεται σε ακίνητο για το οποίο δεν υπάρχει δικαίωμα επικαρπίας από άλλο δικαιούχο.

Η πλήρης κυριότητα μετριέται σε ποσοστά και φθάνει μέχρι το 100% του ακινήτου, οπότε ο ιδιοκτήτης αποκαλείται αποκλειστικός κύριος του ακινήτου.

Σε περίπτωση μικρότερου ποσοστού κυριότητας ενός ιδιοκτήτη, τότε υπάρχει συ­γκυριότητα, δηλαδή υπάρχει και άλλος ή άλλοι συνιδιοκτήτες, κατά το ποσοστό του έκαστος, ώστε το συνολικό ποσοστό όλων να ανέρχεται σε 100%.

Όταν, εκτός από την κυριότητα, υπάρχει και επικαρπία από άλλο (πλην του ψιλού κύριου) δικαιούχο, τότε έχουμε ψιλή κυριότητα, είτε αποκλειστική είτε συγκυριότητα, εάν υπάρχουν συνιδιοκτήτες.


Σχολιάστε εδώ