Εδώ θα μείνουν  τα capital controls!

Εδώ θα μείνουν τα capital controls!

Ας μην κάνει όνειρα κανείς ότι σύντομα τα capital controls θα είναι ένα κακό όνειρο. Σε τρία χρόνια, και έχει ο Θεός! Σε αυτή την… εξέλιξη οδηγούν τα συμπεράσματα της έρευνας που έκανε η Alvarez & Marsal για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος.

Είναι εντυπωσιακό το ότι το 71% των επιχειρήσεων έχει λίγη ή καθόλου εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα ως προς την ασφάλεια των καταθέσεων. Την ίδια άποψη έχει και το 46% του εύπορου πληθυσμού, ενώ το 38% πιστεύει ότι θα υπάρξουν μεγάλες εκροές μόλις αρθούν οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων. Από τα συμπεράσματα που προκύπτουν το κυριότερο είναι ότι η άρση των capital controls θα απαιτήσει τρία και περισσότερα χρόνια!


Σχολιάστε εδώ