Οι προϋποθέσεις για γρηγορότερη συνταξιοδότηση αντρών και γυναικών σε τράπεζες και ΔΕΚΟ

Μητέρες ασφαλισμένες με ανήλικο παιδί:

Μητέρες με ανήλικο παιδί έως το 2012 και ασφαλισμένες πριν το 1993 (παλαιές ασφαλισμένες) κατοχυρώνουν στις ηλικίες των 50, 52 και 55 ετών -ανάλογα- πλήρη σύνταξη, με την προϋπόθεση ότι είχαν 25 χρόνια ασφάλισης και ανήλικο παιδί.

Οι γυναίκες ασφαλισμένες που πιάνουν τα ηλικιακά όρια μετά τις 19/8/2015 ακολουθούν τα νέα όρια συνταξιοδότησης, δηλαδή αν είχαν το 2011 25ετία και ανήλικο παιδί αλλά κλείσουν τα 52 χρόνια το 2018, θα βγουν σε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών. Η εικοσιπενταετία μπορεί να συμπληρωθεί και από εξαγορά πλασματικών ετών.

Γυναίκες ασφαλισμένες με 25ετία:

Γυναίκες παλιές ασφαλισμένες, πριν από την 1/1/1993, με 25ετία, και έχοντας φτάσει μέχρι το 2012 στην ηλικία των 55 ετών μπορούν να λάβουν μειωμένη σύνταξη από τα 56 και 57 έτη, εφόσον την τελευταία πενταετία, πριν από την υποβολή της αίτησης για σύνταξη, είχαν 500 εργάσιμες ημέρες. Οι γυναίκες που έκλεισαν τα 55 έτη μέχρι το 2010 και είχαν 25ετία μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη από τα 60 τους χρόνια. Οι ασφαλισμένες που συμπλήρωσαν τα 55 έτη από το 2013 και μετά μπορούν να λάβουν μειωμένη σύνταξη στα 62 έτη και πλήρη στα 67, εκτός των περιπτώσεων εκείνων που στο 62ο έτος έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης, οπότε έχουν τη δυνατότητα να βγουν με πλήρη σύνταξη.

Ασφαλισμένοι / νες με 35ετία:

Για τους άνδρες και τις γυναίκες ασφαλισμένους/ες με 35ετία και έναρξη ασφάλισης πριν από το 1983 τα όρια συνταξιοδότησης αρχίζουν από την ηλικία των 58,6 ετών, για όσους/όσες έχουν συμπληρώσει 35ετία από 19/8/2015 έως το τέλος του 2015, και αυξάνονται κατʼ έτος ένα εξάμηνο, δηλαδή με 35ετία το 2017 στα 59,6 έτη, 35ετία το 2018 στα 60 και ούτω καθεξής.

Ασφαλισμένοι άνδρες με 25ετία:

Για τους ασφαλισμένους άνδρες με 25ετία μέχρι το 2012 ισχύει η αποχώρηση με μειωμένη σύνταξη και αφετηρία το 60ό έτος. Στην περίπτωση εκείνη που η ηλικία των 60 ετών συμπληρώθηκε μετά τις 19/8/2015 το όριο συνταξιοδότησης ανεβαίνει στα 61,9 έτη το 2016 και στα 62 έτη από το 2017 και μετά. Αυτονόητο είναι ότι μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη όταν συμπληρώσουν το 67ο έτος, εκτός και εάν συμπληρωθούν 40 χρόνια ασφάλισης νωρίτερα, οπότε μπορούν να αποχωρήσουν από τα 62 τους έτη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες στα Ταμεία τους (υπηρεσίες του ΕΦΚΑ).


Σχολιάστε εδώ