Να θωρακιστεί η ΕΕ για να μην αντιμετωπίσει άλλες ενεργειακές κρίσεις

Όπως είπε ο κ. Στεργιούλης, το κλειδί για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον και τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας είναι η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η ενίσχυση της συνεργασίας σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο (κυρίως όσον αφορά την ανάπτυξη δικτύων και το άνοιγμα των αγορών), αλλά και η υλοποίηση μιας συνεκτικής εξωτερικής δράσης με κοινά αποδεκτές αρχές. Η διάρθρωση των ενεργειακών προϊόντων στο τελικό μείγμα κατανάλωσης, συνέχισε ο κ. Στεργιούλης, πρέπει να είναι τέτοια ώστε αφενός να εξασφαλίζεται η ενεργειακή επάρκεια, αφετέρου να επιτυγχάνεται το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα και η ελαχιστοποίηση της σπατάλης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων. Επιπρόσθετα, η πολιτική για ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτική για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, και να συνάδει πλήρως με τους στόχους για την ανταγωνιστικότητα και τη βιομηχανική πολιτική.


Σχολιάστε εδώ