«Κρυφή αξία» 15 δισ. ευρώ!

Τα συμπεράσματά της παρουσιάστηκαν ήδη στους φορείς της αγοράς. Όπως προκύπτει από την οικονομική εκτίμηση της εταιρείας για την περίοδο 2013 – 2032, η αξία του ραδιοτηλεοπτικού φάσματος που παράγεται από χρήσεις των εταιρειών τηλεπικοινωνιών (οικονομική δραστηριότητα) ανέρχεται σε 15,9 δισ. ευρώ έναντι 10,3 δισ. ευρώ από τη μετάβαση της επίγειας αναλογικής στην ψηφιακή τηλεόραση. Εάν όλο το ραδιοτηλεοπτικό φάσμα δινόταν για την επίγεια τηλεόραση, η παραγόμενη αξία εκτιμάται στα 11 δισ. ευρώ. Στη μελέτη προτείνεται να διατεθεί και το φάσμα των 700 MHz (δίαυλοι από 50 έως 60 στα UHF), που σήμερα το χρησιμοποιεί αποκλειστικά η τηλεόραση, συνδυαστικά για χρήση κινητών επικοινωνιών και επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Το επιχείρημα είναι ότι θα προκύψει επιπλέον οικονομικό όφελος της τάξεως του 1 δισ. ευρώ, με την προσδοκία ότι θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών και από τέταρτο παίκτη. Η οριστική έκδοση του ψηφιακού χάρτη συχνοτήτων προσδιορίζεται στο τέλος Αυγούστου 2012.


Σχολιάστε εδώ