Διευρυμένη διαδικασία για το Κυπριακό

Διευρυμένη διάσκεψη

Πιο συγκεκριμένα, στα σενάρια των Ηνωμένων Εθνών περιλαμβάνεται και η σύγκληση μιας διάσκεψης που δεν θα είναι ούτε όπως εκείνη του Green Tree αλλά ούτε και όπως η πολυμερής που θέλει η Τουρκία. Η διαδικασία αυτή θα είναι κάτι ενδιάμεσο.

Στην ουσία θα πρόκειται για μια διευρυμένη διαδικασία. Τα Ην. Έθνη κάνουν σκέψεις να συμμετέχουν σε αυτήν τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου, οι εγγυήτριες δυνάμεις, ακόμη και η ΕΕ, η οποία έχει ενημερωθεί σχετικά με τις προθέσεις των Ηνωμένων Εθνών, πίσω από τις οποίες βρίσκεται η Βρετανία. Μια τέτοια επιλογή λέγεται ότι δεν θα χαρακτηρίζεται από δεσμεύσεις, όπως π.χ. χρονοδιαγράμματα. Τα Ηνωμένα έθνη είναι ανοικτά ως προς την τελική σύνθεση μιας τέτοιας διάσκεψης.

Η διαδικασία

Από την άλλη, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τη δυνατότητα αλλαγής της διαδικασίας και ούτως ή άλλως τη λήψη δεσμευτικών αποφάσεων, ακόμη και τον καθορισμό άτυπων ή επίσημων χρονοδιαγραμμάτων, ειδικά όταν οι όποιες αποφάσεις ληφθούν ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Οι ευθύνες
Ο ΓΓ του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν θέλει να αποφύγει τις ευθύνες του και να τις φορτώσει στους ηγέτες των δυο κοινοτήτων, αφού η μεν τουρκική πλευρά θεωρεί ότι μόνο με τη σύγκληση πολυμερούς μπορεί να προωθηθεί η διαδικασία και να επιλυθεί το Κυπριακό, η δε ελληνοκυπριακή υποστηρίζει ότι είναι έτοιμη για τη συνέχιση των συνομιλιών.


Σχολιάστε εδώ