Σάμερον έαρ μυρίζει – Ανάσταση!

Ήρθησαν όλες εκείνες οι απαράδεκτες και αντισυνταγματικές ρυθμίσεις που είχε επινοήσει η προηγουμένη ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να πλήξει τους πολυτέκνους και τα τέκνα τους και να παρεμβάλει εμπόδια στην εισαγωγή τους με τις ειδικές κατηγορίες (πολυτέκνων κ.λπ.).

Με το άρθρο 44 του νόμου «Ρυθμίσεις για την τοπική Ανάπτυξη και την Αυτοδιοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», που ψηφίσθηκε από τη Βουλή τη Μ. Δευτέρα, ρυθμίσθηκαν τα ακόλουθα:

1) Διευκρινίσθηκε ότι δεν ισχύουν τα ηλικιακά όρια για τους πολυτέκνους και τα τέκνα τους, που είχε επινοήσει με την αυθαίρετη ερμηνεία του νόμου το υπουργείο Παιδείας, αξιώνοντας και τα 4 τέκνα να είναι κάτω των 23 ετών (ή των 25, εάν ήταν φοιτητές), ενώ κάτι τέτοιο δεν προέβλεπε ο νόμος. Απαλείφει επίσης και το ηλικιακό όριο των 26 ετών, που ίσχυε για τους τριτέκνους.

2) Καταργεί το εισοδηματικό όριο που ίσχυε για τους πολυτέκνους και τα τέκνα τους, προκειμένου να μπορούν να κάνουν χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητός τους και να εισαχθούν στις σχολές των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης με τις ειδικές κατηγορίες. Το ίδιο έγινε και για τους τριτέκνους.

3) Καταργήθηκε η παράνομη και εκτός νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως προϋπόθεση, που είχε τεθεί με την υπουργική απόφαση της πρώην υπουργού, με την οποία οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι και τέκνα τους κ.λπ.) δεν μπορούσαν να επικαλεσθούν την πολυτεκνική τους ιδιότητα, προκειμένου να εισαχθούν με τις ειδικές κατηγορίες σε σχολές που ήταν εκτός της περιφέρειας του τόπου κατοικίας των γονέων τους.

4) Καθορίσθηκαν ειδικές θέσεις, που ανέρχονται σε ποσοστό 3% των θέσεων εισακτέων και θα καλυφθούν από τους αποφοίτους του 2011 των ειδικών κατηγοριών, βάσει των όσων λεπτομερώς θα προβλέπονται από την εγκύκλιο που θα εκδώσει το υπουργείο Παιδείας.

Στη γενομένη συζήτηση στη Βουλή σημαντική ήταν η συμβολή του βουλευτή Λαρίσης κ. Αστέριου Ροντούλη, όπως επίσης και των βουλευτών Γεωργίου Κοντογιάννη (Ηλείας), Λίτσας Αμανατίδου – Πασχαλίδου (Θεσσαλονίκης), Κωνσταντίνου Καραγκούνη (Αιτ/νίας) και άλλων.

Η ρύθμιση, πλην της περιπτώσεως 4, δυστυχώς δεν καταλαμβάνει τα τέκνα των πολυτέκνων τα οποία, ενώ είχαν επιτύχει σε σχολές με την ειδική κατηγορία, διεγράφησαν από αυτές με την αυθαίρετη ερμηνεία της δήθεν ηλικίας των 23 ετών. Ούτε εκείνους που εξαιτίας των απειλών του υπουργείου ή του εισοδηματικού κριτηρίου δεν δήλωσαν την πολυτεκνική ιδιότητά τους, ενώ με τη βαθμολογία τους εισάγονταν σε διάφορες σχολές με την ειδική κατηγορία. Αυτοί βεβαίως θα δικαιωθούν από τα Διοικητικά Εφετεία στα οποία έχουν προσφύγει. Στοιχειώδεις, όμως, λόγοι δικαιοσύνης επέβαλαν την αναδρομική ρύθμιση για όλους, αφού η ευθύνη, για όσα συνέβησαν, βάρυνε αποκλειστικώς και μόνον το υπουργείο Παιδείας και όχι τους υποψηφίους.

Με τον παραπάνω τρόπο έληξε η ταλαιπωρία και ο γολγοθάς των πολυτέκνων και των τέκνων τους, που άρχισε πριν από έναν χρόνο περίπου και τους είχε οδηγήσει σε απελπιστικές καταστάσεις: να μην μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους ή να τα βλέπουν να έχουν επιτύχει σε σχολές και ακολούθως να διαγράφονται, λόγω των ορίων ηλικίας, ενώ συγχρόνως αρκετές σχολές ενέκριναν την εγγραφή άλλων παιδιών πολυτέκνων, αρνούμενες να δεχθούν την παράνομη ερμηνεία του υπουργείου Παιδείας. Έπρεπε να προηγηθεί η σταύρωση για να νιώσουν τη χαρά της Αναστάσεως. Να ευχηθούμε ο Αναστάς Χριστός μας να δώσει την Ανάσταση και στο Έθνος μας από την κρίση στην οποία έχει εισέλθει και η οποία δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά και ηθική. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΑΡ ΜΥΡΙΖΕΙ.


Σχολιάστε εδώ