Πυρόσβεση

• Έχει ανατεθεί ο διαγωνισμός στη NAMSA (Προμηθευτικός Οργανισμός ΝΑΤΟ). Της Επιτροπής προεδρεύει… Τούρκος.

• Ας μη θιγεί ο πατριωτισμός μας. Μπορεί να ήταν έλληνας κομπιναδόρος ή γερμανός «φίλος».

• Δεν θα αναφερόμουν στο θέμα, αν δεν υποχρεωνόταν ο Στρατός να διαθέσει 4 πανάκριβα και πολύτιμα CHINOOK, τα οποία ταλαιπωρούνται αφάνταστα και απειλείται η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα λόγω της προσέγγισής τους σε υψηλές θερμοκρασίες και της διάβρωσής τους από το θαλασσινό νερό.

• Ακούει κανείς τις διαμαρτυρίες του Στρατού;


Σχολιάστε εδώ