Πρόταση για ενοποίηση των Ναυπηγείων

Επίσης, το Δημόσιο θα κάνει χρήση της δυνατότητας που εμπεριέχεται στη Στρατιωτική Απόφαση της 1ης Δεκεμβρίου 2010 και θα κρατήσει ως δημόσια περιουσία τις εγκαταστάσεις του Σκαραμαγκά, που έχουν χαρακτηριστεί αμιγώς «εμπορικές», με στόχο να τις «συνεισφέρει» στην προσπάθεια ριζικής αναδιοργάνωσης του ναυπηγικού δυναμικού της χώρας. Η Ελευσίνα -η οποία μάλιστα ξεκινά τις επαφές με την ιδιοκτησία των ΕΝΑΕ- ελπίζει ότι με την πρόταση αυτή θα ξεπεραστούν τα προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφανθεί επί της προσφυγής των ΕΝΑΕ. Άντε να δούμε…


Σχολιάστε εδώ