Οι ορκωτοί ελεγκτές θα «ξεσκονίζουν» τις εξωτερικές παραγωγές της ΕΡΤ

Τα στοιχεία για τη μείωση του κόστους των παραγωγών είναι εντυπωσιακά, καθώς το κόστος των εξωτερικών παραγωγών μειώθηκε συνολικά το 2011 κατά 59% σε σχέση με το 2008, ενώ ο μέσος όρος του κόστους των εξωτερικών παραγωγών ανά λεπτό μειώθηκε κατά 39% για την ίδια περίοδο. Παράλληλα, το πραγματοποιηθέν κόστος των εσωτερικών παραγωγών σε σχέση με το προϋπολογισθέν μειώθηκε μέχρι και 56%, ενώ η περιστολή των δαπανών για τις αμοιβές των παρουσιαστών σε σχέση με το 2008 άγγιξε και το 90%.

Ύστερα από πολλή ένταση, την απομάκρυνση της Λ. Χοϊδά από τη Διεύθυνση Προγράμματος και τις ερωτήσεις και επερωτήσεις στη Βουλή, ο Λ. Ταγματάρχης αποφάσισε με έκτακτη συνέντευξη Τύπου την περασμένη Δευτέρα να δώσει απαντήσεις αλλά και να κάνει σύγκριση με τη διοίκηση του Χρ. Παναγόπουλου και των Θ. Παπαγεωργίου – Γ. Γαμπρίτσου στο ζήτημα του κόστους. Έτσι, ανακοίνωσε πως για πρώτη φορά κοστολογήθηκαν λεπτομερώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες της –από τα συνεργεία, τα στούντιο, τα μοντάζ, τα κυκλώματα κ.λπ.– ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές τιμές της αγοράς. Παράλληλα, η ΕΡΤ αποφάσισε να θέσει ως όρο στους εκτελεστές εξωτερικών παραγωγών τη χρησιμοποίηση των στούντιό της, με κοστολόγιο που έχει ήδη αποφασισθεί από τις υπηρεσίες της, εκτός κι αν ο εκτελεστής παραγωγής εντοπίσει ευνοϊκότερους όρους στην αγορά ή οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δεν είναι άμεσα διαθέσιμες. Ακόμα, ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά η αποπληρωμή των αναδόχων σε εξωτερικές παραγωγές θα γίνεται από την ΕΡΤ μόνο αφού θα έχει προηγηθεί έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι θα εξακριβώνουν την τήρηση των οικονομικών όρων κάθε σύμβασης, πέρα από τις πολλαπλές εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες της εταιρείας. Είναι μια απόφαση σημαντική, που αν τηρηθεί θα περιοριστεί κατά πολύ η μουρμούρα για το κόστος των εκπομπών στην ΕΡΤ.


Σχολιάστε εδώ