Γραφειοκρατία, διαφθορά και φορολογίες: οι μεγάλες «πληγές» της Ελλάδας

Αυτές είναι οι κύριες διαπιστώσεις για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας στην έκθεση του World Economic Forum για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα 2011-2012. Τα συμπεράσματα είναι ιδιαίτερα απογοητευτικά για την Ελλάδα, καθώς στη γενική κατάταξη κατέλαβε την 90ή θέση μεταξύ 142 χωρών στο διεθνώς αναγνωρισμένο δείκτη Global Competiveness Index (GCI), ενώ ήδη βρισκόταν στη 83η θέση τον προηγούμενο χρόνο.

Δυστυχώς –ιδιαίτερα κατά την τελευταία διετία– η ελληνική οικονομία συγκαταλέγεται μεταξύ χωρών υπανάπτυκτων και με εξαιρετικά υψηλούς βαθμούς διαφθοράς και υπέρμετρης γραφειοκρατίας. Επιπλέον, η υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων αποτελεί πρόσθετο αντικίνητρο για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό.

Το επενδυτικό περιβάλλον εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά αρνητικό, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην… 141η θέση παγκοσμίως με βάση τις χειρότερες επιδόσεις από πλευράς Γενικού Δημόσιου Χρέους, δηλαδή προτελευταία μεταξύ 142 χωρών.

Επιχειρηματική ηθική

Αποτέλεσμα του μεγάλου βαθμού διαφθοράς είναι –δυστυχώς– να συγκαταλέγεται η Ελλάδα μεταξύ εκείνων των χωρών που έχουν τους χαμηλότερους δείκτες στην «ηθική των επιχειρήσεων», όπως προκύπτει και από τον σχετικό πίνακα.

Είναι προφανές ότι η εθνική οικονομία είναι δέσμια ενός πανίσχυρου πλέγματος σχέσεων χαμηλής επιχειρηματικής ηθικής που συνδέεται άμεσα με τα κέντρα λήψης κρατικών αποφάσεων. Μέσα σʼ αυτές τις συνθήκες είναι αναπόφευκτο να επικρατούν ο ανορθολογισμός και το πολύ υψηλό κόστος στις κρατικές επενδύσεις και παραγγελίες. Η πολυνομία, η μεγάλη διαφθορά κ.λπ. αναγκαστικά οδηγούν στην ευρύτατη νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού σε βάρος των καταναλωτών.

Οι πολύ χαλαροί έως ανύπαρκτοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη διαφθορά και την ευρύτατη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, λειτουργούν σε βάρος εκείνων των επιχειρήσεων διακρίνονται για τις αρχές τους στον τομέα της επιχειρηματικής ηθικής.

Κάτω από τέτοιες συνθήκες είναι αδύνατο να αναδειχθεί μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που να διακρίνεται για την εταιρική κοινωνική ευθύνη τους και να δημιουργεί πλούτο που να διανέμεται δίκαια μεταξύ μετόχων, εργαζομένων, Πολιτείας κ.λπ.

Για τους λόγους αυτούς είναι αδύνατο να προσελκυσθούν στην Ελλάδα πολυεθνικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με αυστηρούς κανόνες και διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης και που θέλουν ένα ξεκάθαρο και ελκυστικό φορολογικό περιβάλλον.

Θεσμικό πλαίσιο

Για να γίνει η Ελλάδα χώρα προσέλκυσης σημαντικών επενδυτικών κεφαλαίων και επίτευξης υψηλών αναπτυξιακών ρυθμών είναι μονόδρομος η πλήρης αλλαγή του θεσμικού και νομικού πλαισίου για τις οικονομικές δραστηριότητες.

Μεταξύ άλλων, είναι αναγκαίες οι εξής ριζικές αλλαγές:

• Σταθερή και ελκυστική φορολογία που θα στηρίζει ενεργά την υγιή επιχειρηματικότητα.

• Ιδιαίτερα αυστηρές ποινές για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν οικονομικά οφέλη μέσα από διαδικασίες αδιαφάνειας και διαφθοράς.

• Προώθηση κωδίκων και αρχών διοικητικής ηθικής (managing ethics), παράλληλα με τη δημιουργία αυστηρών μηχανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς, δωροληψίας κ.λπ. στον δημόσιο τομέα, αξιοποιώντας τις σχετικές εμπειρίες του ΟΟΣΑ, των Ηνωμένων Εθνών, της Διεθνούς Διαφάνειας κ.ά.

• Κωδικοποίηση και απλοποίηση των νόμων, ώστε να εξασφαλισθεί πλήρης διαφάνεια κ.λπ.

Επομένως, οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας οφείλουν να κατανοήσουν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και η αύξηση της απασχόλησης προϋποθέτουν τεράστιες αλλαγές στους θεσμούς, με στρατηγικό στόχο την προστασία των επενδυτών με μακροχρόνιο ορίζοντα και με επιχειρηματική ηθική.

Οι επικείμενες εκλογές αποτελούν μια «μοναδική ευκαιρία» για τα κόμματα εξουσίας να περάσουν «σαφή μηνύματα» προς τη διεθνή επιχειρηματική, χρηματοοικονομική και επενδυτική κοινότητα, ότι θα εφαρμοσθούν αυστηροί και ξεκάθαροι κανόνες δικαίου για τους υποψήφιους επενδυτές.

Δημοσιονομική εξυγίανση, μείωση του κρατισμού, πλήρης διαφάνεια και πολύπλευρη υποστήριξη των υγιών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να αποτελούν τους «πυλώνες» των προεκλογικών προγραμμάτων εκείνων των κομμάτων που θέλουν να εξασφαλίσουν βιώσιμες λύσεις για την ελληνική οικονομία.

ΕΛΛΑΔΑ: Χειρότερες επιδόσεις στη διεθνή ανταγωνιστικότητα

Κατάταξη της Ελλάδας μεταξύ 142 χωρών με βάση τον δείκτη Global Competiveness Index (GCI)

ΠΗΓΗ: The Global Competitiveness Report 2011 – 2912, World Economic Forum. Η Ελλάδα κατέλαβε την 90ή θέση στη γενική παγκόσμια κατάταξη
ΘΕΣΜΟΙ Παγκόσμια κατάταξη
Αποτελεσματικότητα των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων 134
Βάρη από κυβερνητικές παρεμβάσεις 133
Σπατάλη δημοσίων δαπανών 131
Ηθική συμπεριφορά των επιχειρήσεων 125
Ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών 125
Εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στους πολιτικούς 123
Αποτελεσματικότητα του νομικού καθεστώτος για επίλυση εργασιακών διαφορών 121
Αποτελεσματικότητα του νομικού καθεστώτος για κανονισμούς – προκλήσεις 121
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Γενικό Δημόσιο Χρέος, σε % του ΑΕΠ 141
Εθνική αποταμίευση, σε % του ΑΕΠ 137
Ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού, σε % του ΑΕΠ 136


Σχολιάστε εδώ