ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ!

Όπως προκύπτει από την απάντηση του υπουργού Οικονομικών (2/4/2012) σε ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ήταν να μην κάνει την κακή αρχή με την υιοθέτηση της ειδικής ομάδας δράσης (task force) για το ΕΣΠΑ. Από εκεί και πέρα επιδίωκε συνεχώς την ανάθεση εργασιών σχετικά με τον εξορθολογισμό του κράτους και τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με το Μνημόνιο και τους εφαρμοστικούς νόμους σε ξένες εταιρείες, τις οποίες προφανώς εμπιστεύεται, διότι υποτίθεται ότι έχουν την τεχνογνωσία, έναντι ακριβού αντιτίμου, παρακάμπτοντας τις υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου, τις οποίες αντιθέτως διαρκώς απαξιώνει και καταργεί.

Όπως ομολογεί ο κ. Σαχινίδης, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχει αναθέσει σε εταιρείες συμβούλων διάφορα έργα που αφορούν την εκπόνηση μελετών σχετικά με την αναδιάρθρωση των δημόσιων υπηρεσιών και των ΔΕΚΟ, το μισθολόγιο-βαθμολόγιο στον δημόσιο τομέα, τη βελτίωση του συστήματος είσπραξης των δημόσιων εσόδων κ.λπ. στο πλαίσιο του Μνημονίου και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Οι μελέτες για τις παραπάνω εργασίες ανατέθηκαν σε οκτώ εταιρείες συμβούλων που έχουν πολυεθνικό χαρακτήρα με δραστηριότητα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες με τις επωνυμίες: GRANT THORNTON AE, GRANT THORNTON, ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ, PRICEWATERHOUSECOOPERS AE, PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS AE, KANTOR GROUP AE, ICAP GROUP AE & HAY GROUP AE, GREYKON LTD, ACCENTOURE AE.

Ιδού τώρα πώς μοιράστηκαν οι εταιρείες αυτές ποσά που ξεκινούν από 7.000 ευρώ και δεκαπλασιάζονται μέχρι περίπου τις 74.000 ευρώ για διάφορες υπηρεσίες με τις παρακάτω εννέα αποφάσεις:

– Για τη «βελτίωση του συστήματος είσπραξης δημοσίων εσόδων», 14.875 ευρώ.

– Για την «εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης για την αναδιοργάνωση του υπουργείου Οικονομικών», 24.600 ευρώ.

– Για «ευκαιρίες βελτίωσης της οικονομικής αποτελεσματικότητας των ΔΕΚΟ για τις ανάγκες της ΕΓΔΕΚΟ», 22.140 ευρώ.

– Για «συγκέντρωση-κωδικοποίηση και ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων επιλεγμένων ΔΕΚΟ για τις ανάγκες της ΕΓΔΕΚΟ», 20.910 ευρώ.

– Για «υπηρεσίες υποστήριξης της ΕΓΔΕΚΟ στο πλαίσιο της εφαρμογής των υποχρεώσεων έναντι του αναθεωρημένου Μνημονίου όσον αφορά την ΚΕΔ ΑΕ και ΟΔΔΥ ΑΕ», 24.800 ευρώ.

– Για «υπηρεσίες για τον συντονισμό ομάδων ΔΝΤ και εφαρμογή βασικών δεικτών απόδοσης για τις ΔΟΥ», 7.380 ευρώ.

Κοιτάξτε τώρα πώς τα ποσά «χοντραίνουν» όταν πάμε στο νέο μισθολόγιο και τι πληρώθηκε για να κόψουν τα λεφτά των δημοσίων υπαλλήλων:

– Για τη «μελέτη του νέου μισθολογίου και της δυναμικής απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, που προβλέπεται από το πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας (Μνημόνιο) για τις ανάγκες του υπουργείου Οικονομικών», 71.955 ευρώ (!)

– Για «υπηρεσίες υποστήριξης της ΕΓΔΕΚΟ στο πλαίσιο της εφαρμογής των υποχρεώσεων των ΔΕΚΟ και λοιπών φορέων ενδιαφέροντος του Δημοσίου έναντι του αναθεωρημένου Μνημονίου», 67.650 ευρώ (!)

– Για την «εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου-βαθμολογίου στον δημόσιο τομέα την περίοδο 2012-2020, όπως προβλέπεται στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο Οικονομικής Πολιτικής», 73.800 ευρώ (!)


Σχολιάστε εδώ