Στον βωμό της ψηφοθηρίας η εξωτερική πολιτική

Περί τα τέλη Δεκεμβρίου 2011, ο κ. Νικητιάδης, χωρίς να έχει καμία εξουσιοδότηση και χωρίς να έχει ρωτήσει κανέναν αρμόδιο, υπέγραψε δύο συμφωνίες με ξένη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Τουρκία, με τις οποίες, όπως δήλωσε ο ίδιος στην Κάλυμνο, «την εξουσιοδοτεί να παρέχει στους τούρκους ενδιαφερόμενους γραφειοκρατική διευκόλυνση στην έκδοση βίζας με μικρό κόστος, σύμφωνα και με τη σχετική σύμβαση που υπεγράφη».

Κανείς δεν είναι βέβαια αντίθετος στο να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες με σκοπό την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από γειτονικές χώρες. Όμως, η κίνηση του κ. Νικητιάδη πόρρω απέχει από αυτό, για πολλούς λόγους.

Ο κ. υφυπουργός είχε συζητήσει με τον καθʼ ύλην αρμόδιο υπουργό Εξωτερικών πριν προχωρήσει στην κίνηση αυτή; Υπήρξαν υπηρεσιακές εισηγήσεις από τις αρμόδιες διπλωματικές και προξενικές αρχές της Ελλάδας στην Τουρκία για την αναγκαιότητα της πρωτοβουλίας αυτής; Κι ακόμη, είχε εξασφαλίσει το απαραίτητο πληρεξούσιο από τον υπουργό Εξωτερικών, προκειμένου να συνάψει αυτές τις συμφωνίες;

Δεν θέλουμε να προκαταλάβουμε τις απαντήσεις του κ. Νικητιάδη, αλλά οι πληροφορίες υποστηρίζουν ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν είχε γίνει. Προφανώς, πάνω και από την εξωτερική πολιτική έναντι της Τουρκίας είναι η ψηφοθηρία.

Θα αποφύγουμε επίσης να προκαταλάβουμε τις εξελίξεις στους κόλπους του υπουργείου Εξωτερικών. Θα περιμένουμε να δούμε αν από τον «διαγωνισμό» που γίνεται για την εταιρεία η οποία θα αναλάβει τις διευκολύνσεις στην Τουρκία, θα προκριθεί αυτή με την οποία έχει ήδη υπογράψει ο κ. Νικητιάδης.

Είναι πάντως κι αυτό άλλο ένα δείγμα για τα καλά της συγκυβέρνησης!


Σχολιάστε εδώ