Ο υπουργός Επικρατείας θα αποφασίζει για τις άδειες των καναλιών

Έτσι, ύστερα από δημόσια διαβούλευση και έκφραση γνώμης από το ΕΣΡ, ο εκάστοτε υπουργός Επικρατείας θα καθορίζει τον αριθμό των αδειών παρόχου περιεχομένου ανά κατηγορία λήψης (ελεύθερη ή συνδρομητική), εμβέλειας (εθνική ή περιφερειακή) και χαρακτήρα προγράμματος (ενημερωτικός ή μη ενημερωτικός).

Οι σταθμοί θα πρέπει να καταθέσουν νέα δικαιολογητικά και, φυσικά, να πληρώσουν νέο παράβολο συμμετοχής, αν και έχουν καταβάλει χρήματα στο παρελθόν, χωρίς να τους έχουν επιστραφεί, αφού δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η διαδικασία. Το ύψος του παραβόλου καθορίζεται από το ΕΣΡ, που μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας καταρτίζει πίνακα στον οποίο, με βάση τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν, κατατάσσονται κατά σειρά οι υποψήφιοι, ανάλογα με την κατηγορία για την οποία αιτήθηκαν χορήγησης άδειας. Οι άδειες παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης χορηγούνται από το ΕΣΡ στους συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους.

Ο δεύτερος υπουργός που θα έχει ισχύ θα είναι το πρόσωπο που θα αναλάβει τις υποδομές. Με κοινή απόφαση των υπουργών Επικρατείας και Υποδομών, χωρίς διαβούλευση, καθορίζεται ο τελικός χάρτης συχνοτήτων της ψηφιακής τηλεόρασης, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της ΕΡΤ ΑΕ.


Σχολιάστε εδώ