Μειώνουν τις εισφορές στα media, αν δεν κάνουν απολύσεις

Στους τόσους νόμους που περνάνε αυτό το διάστημα από τη Βουλή και αφορούν αλλαγές στα media περιλαμβάνεται και το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με το οποίο χαρίζονται ουσιαστικά εισφορές των εκδοτών. Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2010/18/ΕΕ για τη γονική άδεια, στο άρθρο 42 ρυθμίζονται ζητήματα του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ. Συγκεκριμένα, μειώνονται οι εργοδοτικές εισφορές των τυπογραφικών επιχειρήσεων σε ποσοστό 5,1% έως 31 Δεκεμβρίου 2013, με προϋπόθεση να μην προβούν σε απολύσεις. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί έως και 5 χρόνια. Επίσης, επιδοτούνται οι ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων ΜΜΕ αναδρομικά από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2014, με τον όρο να απασχολήσουν επιδοτούμενους ανέργους των τομέων του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, εφόσον δεν έχουν απολύσεις που να υπερβαίνουν το ποσοστό 5%, όπως ορίζει ο νόμος. Τέλος, με άλλη ρύθμιση, διευκολύνεται η συνταξιοδότηση των τεχνικών τυπογραφείων.


Σχολιάστε εδώ