Ρυθμίσεις και για τη συνδρομητική TV

Στο πολυνομοσχέδιο αλλάζουν και οι ρυθμίσεις για τη συνδρομητική δορυφορική τηλεόραση. Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω καλωδιακών δικτύων ή δορυφόρου να υποβάλουν αίτημα ανανέωσης της άδειας εντός των τριών τελευταίων ετών της διάρκειάς της, αντί του τελευταίου έτους που προβλέπει η ισχύουσα διάταξη. Στο ίδιο άρθρο (81) επανακαθορίζεται το όριο οικονομικού ανταλλάγματος για τις εταιρείες συνδρομητικής τηλεόρασης ανά διετία. Συγκεκριμένα, μειώνεται το αντάλλαγμα 3,5% σε ανώτατο όριο 3% επί των ακαθάριστων εσόδων τους.


Σχολιάστε εδώ