Νέο νοσοκομείο στην Κομοτηνή!

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κατασκευάστηκαν τα τελευταία χρόνια σύγχρονα νοσοκομεία: Πανεπιστημιακό Αλεξανδρούπολης (700 κλινών), Ξάνθης (300 κλινών), Καβάλας (400 κλινών), τα οποία όμως υπολειτουργούν. Στην Κομοτηνή υπάρχει το παλαιό νοσοκομείο, 220 κλινών, για το οποίο έχει εκπονηθεί μελέτη εκσυγχρονισμού, δαπάνης 1,7 εκατ. ευρώ. Οι αρμόδιες αρχές, στις οποίες περιλαμβάνεται και το υπουργείο Υγείας, έχουν προτείνει για ένταξη στο ΕΣΠΑ την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην Κομοτηνή, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ. Ο χρόνος κατασκευής του θα ξεπεράσει με μαθηματική ακρίβεια τα τέσσερα χρόνια και κατά συνέπεια θα είναι πέραν του ΕΣΠΑ. Με βάση τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι ο σκοπός της κατασκευής νέου νοσοκομείου στην Κομοτηνή και η επίσπευση της δημοπράτησης του έργου πριν από τις εκλογές εξυπηρετούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες τοπικού χαρακτήρα, την ώρα μάλιστα που ο υπουργός Υγείας προχωρεί σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις νοσοκομείων.


Σχολιάστε εδώ