Αναδρομικά οι αλλαγές στο άρθρο 99

Σημαντικές αλλαγές στο άρθρο 99 περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο-«σκούπα» του υπουργείου Ανάπτυξης. Η πλέον σημαντική παράγραφος για τα ΜΜΕ, καθώς είναι «ανοιχτές» οι διαδικασίες σωτηρίας με το πτωχευτικό δίκαιο στην περίπτωση τόσο της «Ελευθεροτυπίας» όσο και διαφημιστικών εταιρειών, είναι η 13, με την οποία ορίζεται πως οι τροποποιήσεις που εισάγονται στον Πτωχευτικό Κώδικα με το παρόν νομοσχέδιο καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς διαδικασίες. Στις αλλαγές που προωθούνται προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ατέλειες του προηγούμενου νόμου περιλαμβάνεται και η δυνατότητα που δίνεται στον δικαστή να εξαιρέσει τις απαιτήσεις των εργαζομένων από το «κούρεμα» των σχεδίων σωτηρίας που συμφωνούν οι πιστωτές. Μια δεύτερη αλλαγή είναι η απόσυρση της διάταξης για το αξιόποινο της καθυστέρησης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ακόμη, με τις νέες διατάξεις περιορίζεται η δυνατότητα μιας εταιρείας να καταφεύγει συνεχώς στο άρθρο 99 με τη θεσμοθέτηση χρονικού ορίου πέντε ετών ανάμεσα σε δύο αιτήσεις ένταξης, εκτός αν υπάρχει προσυμφωνημένο σχέδιο με τους πιστωτές. Μειώνεται επίσης ο χρόνος για την οριστική συμφωνία σωτηρίας της εταιρείας με τους πιστωτές και δίνεται η δυνατότητα στον δικαστή να ανακαλέσει την απόφαση για ένταξη στο άρθρο 99. Τέλος, εντάσσεται διάταξη για τη διατήρηση θέσεων εργασίας μέχρι την επικύρωση του άρθρου 99.


Σχολιάστε εδώ