Ήταν για τη ρύθμιση οφειλών

«Στο σχόλιο της εφημερίδας σας της 25/3/2012, αρ. φ. 1.012, σελ. 17, διευκρινίζεται ότι το δάνειο είχε ζητηθεί για την εμπρόθεσμη καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών υποχρεώσεων του ΑΠΕ-ΜΠΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, βασική προϋπόθεση για τη ρύθμιση οφειλών προηγουμένων ετών (που κληρονόμησε η σημερινή διοίκηση) και όχι για πληρωμή μισθών. Για την πληρωμή μισθών αναμένεται η εκταμίευση της πρώτης δόσης της τακτικής επιχορήγησης του 2012, ύψους 1.800.000,00 ευρώ. Το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου και, ενώ έχουν παρέλθει τρεις μήνες, τα χρήματα δεν έχουν φθάσει ακόμη στα ταμεία του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Γι’ αυτό δεν καταβλήθηκαν οι μισθοί στις 15 Μαρτίου και αναμένεται να καθυστερήσει για λίγες ημέρες και η μισθοδοσία στο τέλος Μαρτίου».


Σχολιάστε εδώ