«Κούρεμα» έως 30% στα δάνεια των ασθενέστερων!

«Όταν το καθαρό εισόδημα έχει μειωθεί περισσότερο από 20%, ακόμη και 50% ή 60%, είναι απολύτως αδύνατο να πληρωθούν δόσεις δανείων που είχαν συμφωνηθεί με δεδομένα άλλων εποχών», τονίζεται χαρακτηριστικά στην εισηγητική έκθεση της πρότασης νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή από τους οκτώ βουλευτές της Κοινωνικής Συμφωνίας και δεν έχει, βεβαίως, την παραμικρή προοπτική να επιτραπεί η συζήτησή της από την κυβέρνηση του (τραπεζίτη) Λ. Παπαδήμου.

Η κ. Κατσέλη, που προώθησε τον ήδη ισχύοντα νόμο 3689/2010 για την ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών από τα βάρη των οφειλών τους στις τράπεζες, εισηγείται τώρα να προστεθούν νέες διατάξεις στον νόμο, ώστε να διευκολυνθεί η βιώσιμη εξυπηρέτηση δανείων από τις οικογένειες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Το βασικό άρθρο της πρότασης νόμου, υπό τον τίτλο «Περιορισμός δανειακών υποχρεώσεων», που παραπέμπει ευθέως σε «κούρεμα» δανείων, προβλέπει τα εξής:

• Φυσικά πρόσωπα ή προσωπικές εταιρείες οι οποίες απασχολούν κατά τον χρόνο δημοσίευσης του νόμου μέχρι δύο άτομα πέρα από τους εταίρους (σ.σ.: πρόκειται για ΕΕ και ΟΕ, δηλαδή τα εταιρικά σχήματα που επιλέγουν κατ’ εξοχήν οι μικροί επιχειρηματίες), τα οποία οφείλουν σε οποιαδήποτε τράπεζα καταναλωτικά, επαγγελματικά ή στεγαστικά δάνεια, μπορούν να ζητήσουν τον περιορισμό της οφειλής τους έως και κατά 30%, εφόσον το καθαρό ετήσιο εισόδημά τους έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 20% από τότε που υπέγραψαν τη δανειακή σύμβαση.

• Ειδικά για τους ανέργους προβλέπεται ότι μπορούν να ζητήσουν διετή αναστολή εξυπηρέτηση των δανείων τους χωρίς επιβάρυνση με τόκους υπερημερίας ή άλλες προσαυξήσεις.

• Το «κούρεμα» των δανείων το αποφασίζει το Ειρηνοδικείο του τόπου διαμονής του δανειολήπτη, όπου υποβάλλεται σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από εκκαθαριστικά της εφορίας, τη δανειακή σύμβαση και, για τους ανέργους, την έγγραφη καταγγελία της σύμβασής τους από τον εργοδότη.

• Το δικαστήριο αποφασίζει για το «κούρεμα» του δανείου έως 30% και τη ρύθμιση του απομένοντος ποσού με χαμηλές δόσεις, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να ξεπερνά το 30% των συνολικών εισοδημάτων του οφειλέτη. Η απόφαση του δικαστή είναι δεσμευτική για την τράπεζα.

• Για όλους τους δανειολήπτες που θα ενταχθούν στις διατάξεις του νόμου προβλέπεται απαγόρευση πλειστηριασμών ακινήτων μέχρι το τέλος του 2018. Η απαγόρευση καλύπτει όχι μόνο καταναλωτές, αλλά και τους μικρούς επιχειρηματίες.

• Επιπλέον, προτείνεται η επέκταση της γενικής απαγόρευσης πλειστηριασμών για χρέη μέχρι 300.000 ευρώ (από 200.000 που ισχύει τώρα) και μέχρι το τέλος του 2015.

Ν. Χ.


Σχολιάστε εδώ