Κοινωνική δικαιοσύνη με νέο φορολογικό νόμο!

Πολλοί φόροι που επιβλήθηκαν δεν εμπεριέχουν καμία διάσταση κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ είναι απίστευτος ο ρυθμός πολλαπλασιασμού των έμμεσων φόρων που επιβάλλονται επί δικαίους και αδίκους. Η πρώτη και σημαντική μεταρρύθμιση που προτείνουμε περιλαμβάνει νέους τρόπους φορολόγησης, οι οποίοι πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματική φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. Επίσης η ανασύσταση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και η πραγματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής μπορεί και να ενοχλήσουν πολλούς από όσους με ευκολία σήμερα υποστηρίζουν να μην μπει κανένας νέος φόρος. Είναι τελείως διαφορετικό να αγανακτεί ο φτωχός και μεσαίου εισοδήματος πολίτης από τη διαρκή άδικη επιβάρυνση και τελείως διαφορετικό να επικρατούν φωνές «δήθεν αγανακτισμένων» που βολεύονται από το γεγονός ότι η οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται δεν έπληξε στην ουσία ούτε κατʼ ελάχιστο τα συμφέροντά τους. Δυστυχώς, αυτοί που πλειοδοτούν στην αγανάκτηση φαίνεται ότι είναι αυτοί που δεν έχουν χάσει τίποτα, που βιώνουν την κρίση ως ευκαιρία και που εξακολουθούν να λυμαίνονται τον παραγόμενο πλούτο στη χώρα μας. Δείτε π.χ. τους 3.700 «πατριώτες» συμπολίτες μας που το 2009 έβγαλαν 5,5 δισ. ευρώ στις τράπεζες της Ελβετίας, ενώ την ίδια στιγμή δήλωναν εισοδήματα από 0 έως 20.000 ευρώ τον… χρόνο! Λίγο ακόμα και θα μας ζητάγανε και συσσίτιο δηλαδή… Γιʼ αυτόν τον λόγο ζητάμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Γερμανίας και της Γαλλίας και να υπογράψουμε τις αναγκαίες διακρατικές συμφωνίες με τις χώρες που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι, όπως το Λιχτενστάιν και την Ελβετία και όπου αλλού υπάρχουν καταθέσεις Ελλήνων, ώστε να ελέγχονται ως προς τη νομιμότητά τους τα περιουσιακά στοιχεία των ελλήνων πολιτών, να φορολογούνται κατά τρόπο δίκαιο και να υπάρχει ισότιμη κατανομή των βαρών.

Συγκεκριμένα, λοιπόν, υποστηρίζουμε τη σύσταση και πάλι αφορολόγητου ορίου που δεν μπορεί να βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας σε ό,τι αφορά το κατά κεφαλήν εισόδημα.

Αναγνώριση κοινωνικών φοροαπαλλαγών για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και όχι εξαιρέσεις φόρων για όλους ανεξαιρέτως.

Δραστική μείωση όλων των συντελεστών έμμεσης φορολόγησης στο 9% και 19%, με διατήρηση και επέκταση και στα υπόλοιπα νησιά των μειωμένων συντελεστών.

Μείωση των φόρων στα καύσιμα θέρμανσης και κίνησης.

Κατάργηση όλων των έκτακτων εισφορών που επιβλήθηκαν επί δικαίους και αδίκους λόγω της αδυναμίας είσπραξης φόρων από τους πραγματικούς οφειλέτες και φοροδιαφεύγοντες-φοροαποφεύγοντες.

Δημιουργία ταχύτατου και υπό διαρκή έλεγχο νέου φοροεισπρακτικού μηχανισμού, ικανού να ελέγχει αδιάκοπα τις χρηματικές ροές και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογούμενων και των επιχειρηματιών.

Δίκαιη φορολόγηση των επιχειρήσεων με φορολογικά κίνητρα για διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Απαγόρευση λειτουργίας οιασδήποτε επιχείρησης εφόσον ιδιοκτήτης ή μέτοχός της έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή.

Δήμευση περιουσιών για όσους φοροδιαφεύγουν ή δωροδοκούν για να γλιτώσουν τα πρόστιμα και να διαφύγουν των νόμων σε πολλαπλάσιο επίπεδο από την καταγεγραμμένη ζημιά του Δημοσίου, αφαίρεση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στους φοροκλέπτες, ισόβιος αποκλεισμός από οποιοδήποτε έργο του Δημοσίου και φυλάκιση χωρίς δικαίωμα αναστολής.

Δήμευση περιουσίας σε όποιον δημόσιο υπάλληλο καταδικαστεί για δωροδοκία ή βλάψει καθʼ οιονδήποτε τρόπο το Δημόσιο.

Νέο νομικό πλαίσιο, απλοποιημένο, για να αποφεύγονται πλήρως τα παραθυράκια.

Πραγματικός έλεγχος «πόθεν έσχες» για όλους τους φορολογούμενους και έλεγχος για τις παροχές που δίνουν οι επιχειρήσεις και οι offshore.


Σχολιάστε εδώ