Ζημίες 25,1 εκατ. ευρώ στον ΔΟΛ

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου μειώθηκε το 2011 σε 125.811.345 ευρώ από 201.120.017 ευρώ το 2010. Οι ενοποιημένες ζημίες το 2011 έφτασαν τα 37.127.731 ευρώ έναντι 43.856.741 ευρώ το 2010. Σε επίπεδο εταιρείας ο τζίρος έπεσε στα 76.330.200 ευρώ το 2011 από 108.558.726,02 ευρώ το 2010. Οι ζημίες πριν από τους φόρους το 2011 υποχώρησαν στα 19.874.733 ευρώ από 22.612.732 ευρώ το 2010. Ύστερα όμως από την επιβάρυνση της φορολογίας από προηγούμενες χρήσεις φτάνουν τα 25,1 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου στο τέλος του έτους κατέστη αρνητικό, στα 16.919.423 ευρώ, έναντι πλεονάσματος 24.910.513 ευρώ στο τέλος του 2010.

Σε επίπεδο εταιρείας, τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του Δεκεμβρίου μειώθηκαν στα 73.632.145 ευρώ από 93.998.243 ευρώ στο τέλος του 2010. Το σύνολο των υποχρεώσεων του Ομίλου ΔΟΛ έφτασε τα 209.066.938 ευρώ και της εταιρείας τα 128.805.849 ευρώ.

Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων την επόμενη πενταετία για τον Όμιλο ΔΟΛ είναι ύψους 58.892.129 ευρώ και για την εταιρεία 26.588.849 ευρώ.

Μεταξύ των μακροπρόθεσμων δανείων περιλαμβάνονται το ομολογιακό δάνειο ύψους 85 εκατ. ευρώ στην εκτυπωτική «Ίριδα» (ΔΟΛ 50% – Πήγασος 50%), δάνειο ύψους 14 εκατ. ευρώ στη μητρική εταιρεία πληρωτέο στο τέλος του χρόνου αλλά και δάνεια στα Ελληνικά Γράμματα και στη ΔΟΛ Digital.

Στη Γενική Συνέλευση της 11ης Απριλίου, εκτός από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, θα συζητηθεί η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από 0,55 ευρώ σε 4,40 ευρώ με συνένωση μετοχών (reverse split) και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 42.537.500 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 4,40 ευρώ σε 0,30 ευρώ για συμψηφισμό ζημιών.

Επίσης, προβλέπεται η εκλογή νέου ΔΣ μετά και τον θάνατο του Τρύφωνα Κουταλίδη, που επί χρόνια συμμετείχε στο ΔΣ και ήταν νομικός σύμβουλος της εταιρείας.

Τέλος, οι αμοιβές των μελών του ΔΣ και των ανωτάτων στελεχών στην εταιρεία μειώθηκαν σε 1.634.081 ευρώ το 2011 από 2.030.318 ευρώ το 2010 και στον όμιλο σε 3.307.674 ευρώ πέρυσι από 4.357.735 ευρώ το 2010.


Σχολιάστε εδώ