Από… τον ΑΛΦΑ έως το Ωμέγα!

Αξιοσημείωτο και ασφαλώς ασύνηθες γεγονός να ξεκινά κεντρικό δελτίο καναλιού με το υπόψη θέμα, καλύπτοντας μάλιστα το ήμισυ του χρόνου του Δελτίου (θέμα το οποίο και υποστηρίχθηκε, ακολούθως, με περίπου τρίωρης διάρκειας συναφή εκπομπή).

Ευλόγως, κατά συνέπεια, συνάγεται ότι πρόκειται για ζήτημα μείζονος σημασίας, την οποία και ανεπιφύλακτα προσυπογράφουμε. Μακάρι, άλλωστε, αντί της πεπατημένης των κεντρικών δελτίων ειδήσεων -την οποία και βιώνουμε την τελευταία, ιδίως, διετία- να έχουμε και στο μέλλον ανάδειξη ζητημάτων μείζονος σημασίας, έστω και αν η τρέχουσα επικαιρότητα άλλα ιεραρχεί.

Πέρα από κάθε επιφύλαξη, είναι το «δεδικαιολογημένο» και μόνο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον που αναδεικνύει το ζήτημα της ΟΠΑΠ ΑΕ.

Από όσα, λοιπόν, ακούσθηκαν και υποστηρίχθηκαν, τόσο από τα σχετικά ρεπορτάζ όσο και τον επακολουθήσαντα διάλογο -με την παρουσία, μάλιστα και συμμετοχή δύο μελών του Κοινοβουλίου- προέκυψε η αναγκαιότητα τής:
α.- Προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος, για την αποτροπή ενός, ακόμη, σκανδάλου -βλ. «βαρίδια»- ιδίως ενόψει της αποκρατικοποίησης της εταιρείας
β. Αντιμετώπισης της καταγγελλόμενης φοροδιαφυγής ή και φοροαποφυγής
γ.- Ανάσχεσης επιβάρυνσης της ΟΠΑΠ ΑΕ (καταβολή υπέρογκων αμοιβών σε στελέχη της)
δ.- Δυνατότητας, επιτέλους, ενημέρωσης του Κοινοβουλίου, σε ό,τι αφορά στην «περίφημη» σύμβαση του 2007 και στα του ειδικότερου περιεχομένου της

(Για την περίπτωση που η, κατά τα άνω, «σύνοψη» αδικεί την προσπάθεια των καλών συνεργατών του ALPHA, προσβλέπουμε στην κατανόησή τους)

Ο γράφων και υπογράφων -που είχε την εξαιρετική τιμή και τη βαριά ευθύνη να συνδέσει το όνομά του με τη διοίκηση της ΟΠΑΠ ΑΕ για περισσότερο από 3 χρόνια- θεωρεί ως χρέος και καθήκον του την προσπάθεια συμβολής στη δημοσιογραφική αυτή έρευνα και -απευθυνόμενος στους αξιότιμους συνεργάτες του σταθμού- επισημαίνει ορισμένα, κατά τη γνώμη του ενδιαφέροντα, ζητήματα τα οποία θα ήταν σκόπιμο να διερευνηθούν και να εμπλουτίσουν τη δημοσιογραφική αναζήτηση.

Ειδικότερα, είναι χρήσιμη η εξέλιξη του ρεπορτάζ, προκειμένου να εντοπισθούν και τα ακόλουθα, σύμφωνα πάντα με την ταπεινή μας εκτίμηση

α. -Πόσες, ποιες και επί πόσα χρόνια αλλοδαπές στοιχηματικές εταιρείες -μέσω και των εδώ εκπροσώπων ή συνεργατών τους- δραστηριοποιούνται ΠΑΡΑΝΟΜΑ στην Ελλάδα, με τεράστια ζημία του ελληνικού Δημοσίου, το οποίο και ουδέποτε εισέπραξε έστω και ένα λεπτό του ευρώ από την ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ τους
β. -Πόσες, ποιες και σε ποιο χρονικό διάστημα εκδηλώθηκαν πρόσφορες και αναγκαίες, εξώδικες και δικαστικές, ενέργειες (μηνύσεις-αγωγές), για την προάσπιση των συμφερόντων της ΟΠΑΠ ΑΕ, των μετόχων της, του ελληνικού Δημοσίου αλλά και του κοινωνικού συνόλου, ευρύτερα, όπως ασφαλέστατα θα προσδοκούσαν και θα αξίωναν ο τηλεοπτικός σταθμός ALPHA και οι συνεργάτες του
γ. -Ποιος και πότε διευθύνων σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ αποποιήθηκε το bonus το οποίο συννόμως ελάμβανε ο προκάτοχός του
δ. Ποιος και πότε πρόεδρος της ΟΠΑΠ ΑΕ ουδέποτε εισέπραξε τα εγκριθέντα από τη ΓΣ των μετόχων μηνιαία έξοδα παράστασης
ε. Ποιος πρόεδρος ή διευθύνων σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ δεν χρέωσε την εταιρεία, σε προσωπικό επίπεδο, ούτε για έναν… καφέ
στ. Αν, στη διάρκεια της θητείας των αυτών προσώπων, εκδόθηκε υπέρ οποιουδήποτε ή χρησιμοποιήθηκε από οποιονδήποτε έστω και μία εταιρική κάρτα στην ΟΠΑΠ ΑΕ
ζ.-Εάν και πότε η προμήθεια (8,7%) που -επί επτά συνεχή χρόνια- ελάμβανε η ανάδοχος εταιρεία του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ καταργήθηκε, με την ΟΠΑΠ ΑΕ αναλαμβάνουσα την ολοσχερή ευθύνη για την οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του παιχνιδιού.

Συναφώς και αν είναι ακριβής ο ισχυρισμός ότι η κατά τα άνω, το έτος 2007, κατάργηση αυτής της προμήθειας, που είχε συμβατικά προβλεφθεί για μία τριετία μετά τη λήξη της σύμβασης του 1999, εξοικονόμησε στην ΟΠΑΠ ΑΕ έξοδα της τάξης των 500 εκατ. ευρώ, κατ’ ελάχιστον

η. Εάν η προβαλλόμενη ως ΔΗΘΕΝ ρήτρα «εχεμύθειας» της υπογραφείσης το 2ΟΟ7 σύμβασης, είναι υπαρκτή, έτσι ώστε -εκ του λόγου τούτου- να… απαγορεύεται η δημοσιοποίησή της και να αδυνατεί ακόμη και αυτή η Βουλή των Ελλήνων να πληροφορηθεί το περιεχόμενό της
θ.-Εάν είχε -και συνεχίζει, ακόμη, να έχει- το ελληνικό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα της ΑΚΩΛΥΤΗΣ ενημέρωσης και πληροφόρησής του επί του περιεχομένου τής κατά τα άνω «περίφημης» σύμβασης

– Ο γράφων και υπογράφων έχει τη βεβαιότητα ότι η διερεύνηση όλων των προαναφερόμενων, σε βάθος χρόνου, θα οδηγήσει και στην εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.

Τέτοιων, όπως αυτά που το πρόδηλο «δεδικαιολογημένο» ενδιαφέρον των αξιότιμων συνεργατών του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA επιζητά.

Γιατί δεν είναι μόνο λαθεμένο, αλλά και άδικο, να συνθλίβονται στις συμπληγάδες των επιχειρηματικών συμφερόντων και εκείνοι τους οποίους τα κάθε μορφής συμφέροντα αφήνουν παγερά αδιάφορους. Πλην, ασφαλώς και εξ ορισμού, τα συμφέροντα της εταιρείας, των μετόχων της και βεβαιότατα του ελληνικού Δημοσίου και του δημοσίου συμφέροντος, ευρύτερα.

Ιδίως όταν καλώς γνωρίζουν ότι, αν δεν είχε επιδειχθεί υψηλό αίσθημα ευθύνης -με βέβαιο το προσωπικό κόστος- σήμερα δεν θα υπήρχε… αντικείμενο για την έρευνα του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA!

Τουλάχιστον ως προς την ενίσχυση του Ταμείου Αποκρατικοποίησης, κατά το σκέλος που αφορά στην ΟΠΑΠ ΑΕ και τούτο ανεξάρτητα από το ορθό ή λαθεμένο της… «τύχης» -οποία ειρωνεία- που επιφυλάσσεται στην εταιρεία, η οποία και έχει να επιδείξει ανεκτίμητη προσφορά και συμβολή στα δημόσια έσοδα, αλλά και στην ελληνική κοινωνία, μέσα από μια αμοιβαία και διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης.


Σχολιάστε εδώ