Ένα σήμα με σημασία…

Όμως, κάποιοι είχαν άλλη άποψη. Θα πείτε: πού είναι το κακό; Πολλές μεταθέσεις, κυρίως χαμηλόβαθμων στελεχών, πράγματι φαίνεται στα χαρτιά ότι δεν επηρεάζονται από τις κρίσεις των ανώτατων και ανώτερων αξιωματικών. Όμως η αλήθεια είναι καλά κρυμμένη… Γιατί, πολύ απλά, αυτό το σήμα λέει ότι ο κύριος όγκος των φετινών μεταθέσεων θα γίνει μάλλον από το «παλαιό» «πράσινο» σύστημα, από τα «παλαιά» συμβούλια μεταθέσεων, από τους «παλαιούς» Β’ Κλαδάρχες κοκ… Και αν αναλογιστεί κανείς ότι τα αιτήματα που έχουν σωρευτεί στα γραφεία των τριών υπουργών του ΥΠΕΘΑ είναι εκατοντάδες -αν όχι χιλιάδες- και αφορούν μεταθέσεις ΕΠΟΠ, υπαξιωματικών, κατώτερων αξιωματικών κ.λπ., εύκολα αντιλαμβάνεται τη μεθόδευση που πάει να γίνει… Γι’ αυτό και ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις.

Άραγε ο υπουργός Δημήτρης Αβραμόπουλος θα επιτρέψει αυτή τη διαδικασία ή τουλάχιστον θα δώσει εντολή να γίνουν μόνο οι μεταθέσεις που είναι απόλυτα αναγκαίες από επιχειρησιακής πλευράς και μόνον;


Σχολιάστε εδώ