Παράνομα τα επιτόκια σε δάνεια και κάρτες!

Την ίδια ώρα, η Κομισιόν αποκαλύπτει τη θλιβερή αλήθεια για τη δήθεν μαζική ρύθμιση δανείων από τις ίδιες τις τράπεζες: Μόνο το 4% των δανείων έχει αναδιαρθρωθεί, ενώ το υπουργείο Εργασίας ετοιμάζει «διακοσμητικές» αλλαγές στον νόμο της Λούκας Κατσέλη, που έχει ανακουφίσει ως τώρα ελάχιστα νοικοκυριά.

Το ΕΙΧΕ, που διευθύνεται από τον οικονομολόγο Τάκη Χριστοδουλόπουλο, κοινοποίησε προ ολίγων ημερών με εξώδικη πρόσκληση προς τον υπουργό Εργασίας, Γιώργο Κουτρουμάνη, πληθώρα αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν καταναλωτές και κρίνουν ότι οι τράπεζες δεν έχουν δικαίωμα να υπολογίζουν τόκους στα καταναλωτικά δάνεια και τις κάρτες με επιτόκια υψηλότερα από το εκάστοτε ισχύον δικαιοπρακτικό επιτόκιο, που εφαρμόζεται σε όλες τις εξωτραπεζικές συναλλαγές και είναι σήμερα 6,75% – τα επιτόκια καρτών ξεπερνούν και το 20%!

Παρά τη συντριπτική τους ήττα στα δικαστήρια, όμως οι τράπεζες αρνούνται ότι υπάρχει περιορισμός στη διαμόρφωση των επιτοκίων, ο οποίος θα πρέπει να τύχει γενικής εφαρμογής. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι οι καταναλωτές που προσφεύγουν δικαιώνονται στα δικαστήρια, αλλά μέχρι τότε χρεώνονται με υπερβολικά επιτόκια και υποχρεώνονται σε μακρές δικαστικές αντιπαραθέσεις για να δικαιωθούν, ενώ υφίστανται και την επώδυνη καταγραφή τους στη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία, για τη μη εξυπηρέτηση δανείων με επιτόκια που κρίνονται τελικά παράνομα και καταχρηστικά από τη Δικαιοσύνη! Ο κ. Χριστοδουλόπουλος ζητεί από τον υπουργό Εργασίας να επιβάλει στις τράπεζες με υπουργική απόφαση τους περιορισμούς στη διαμόρφωση των επιτοκίων, που υποδεικνύονται από την πάγια, πλέον, νομολογία.

«Σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ. 5, του Συντάγματος», τονίζεται στην εξώδικη πρόσκληση, «η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως ο νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Διοίκησης». «Σας είναι επίσης γνωστό ότι υπάρχει νομοθετική εξουσιοδότηση προς τον υπουργό να ρυθμίζει με Υπουργικές Αποφάσεις ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος με βάση δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έπειτα από ενέργειες μεμονωμένων θιγόμενων πολιτών, εφόσον αυτές έχουν καταστεί αμετάκλητες».

Το σκεπτικό των δικαστηρίων, ταυτόσημο σε όλες τις αποφάσεις, είναι αυτό που αναπτύσσεται στην αμετάκλητη απόφαση 3425, που εξέδωσε το 2007 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, την οποία αποκαλύπτει σήμερα το «Π» (στη δίκη ο δανειολήπτης είχε την υποστήριξη του ΕΙΧΕ). Όπως αναφέρεται στην απόφαση:

Τα τραπεζικά επιτόκια είναι σήμερα κατά κανόνα ελευθέρως διαπραγματεύσιμα και το ισχύον γιʼ αυτά καθεστώς δεν συνοδεύεται από τη θέσπιση ανώτατων ορίων. Η επέμβαση του νομοθέτη περιορίζεται στη ρύθμιση των εξωτραπεζικών μόνο επιτοκίων.

Εξάλλου, τα εξωτραπεζικά επιτόκια, παρά τον περιορισμό τους στις εξωτραπεζικές συναλλαγές, δεν παύουν να έχουν γενικότερη κοινωνικοοικονομική σημασία και να αφορούν και τις τραπεζικές συμβατικές σχέσεις. Ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος στην ελεύθερη διαμόρφωση των τραπεζικών επιτοκίων είναι η συμπίεσή τους κάτω από τα όρια των εξωτραπεζικών. Έτσι, η συμφωνία για επιτόκια που υπερβαίνουν τα ανώτατα αυτά όρια δεν παύει να απαγορεύεται από τον νόμο (άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα).

Ρυθμίσεις δανείων υπέρ…
των τραπεζών

Την ίδια ώρα, η Κομισιόν αποκαλύπτει στην τελευταία της έκθεση για την οικονομία, που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή, ότι μόνο το 4% του συνόλου των τραπεζικών δανείων (σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά) έχουν αναδιαρθρωθεί από τις ελληνικές τράπεζες, δηλαδή έχουν ουσιαστική αλλαγή των όρων τους, από την οποία προκύπτει ζημία για τις τράπεζες και όφελος για τους δανειολήπτες. Αυτό αποδεικνύει πόσο παραπλανητικοί είναι οι ισχυρισμοί του υπουργείου Οικονομικών και της Ένωσης Τραπεζών για ανακούφιση των δανειοληπτών με ρυθμίσεις περισσότερων από 750.000 δανείων: Πρόκειται για ρυθμίσεις που, στη συντριπτική τους πλειονότητα, δεν μειώνουν το δανειακό βάρος των οφειλετών.

Το υπουργείο Εργασίας πρόκειται το επόμενο διάστημα να φέρει μερικές «διακοσμητικές» αλλαγές στον νόμο της Λούκας Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, καταργώντας μεταξύ άλλων και την υποχρέωση να επιδιώξει ο δανειολήπτης ρύθμιση εξωδίκως με την τράπεζα πριν προσφύγει στο Ειρηνοδικείο, αφού αποδείχτηκε ότι οι τράπεζες λένε «όχι» στους εξωδικαστικούς συμβιβασμούς. Πάντως, ο νόμος της κ. Κατσέλη δεν δίνει στις σημερινές συνθήκες τη λύση που χρειάζονται εκατομμύρια Έλληνες, που βλέπουν τα εισοδήματά τους να εξανεμίζονται και τα δάνεια να τους πνίγουν, καθώς απευθύνεται μόνο στους δανειολήπτες που βρίσκονται σε πλήρη αδυναμία εξυπηρέτησης των χρεών τους. Είναι ενδεικτικό ότι οι αποφάσεις Ειρηνοδικείων υπέρ των δανειοληπτών είναι ως τώρα πολύ λίγες, σε σχέση με την έκταση του προβλήματος της υπερχρέωσης, ενώ εκκρεμούν προσφυγές, που ακόμη κι αν γίνουν δεκτές στο σύνολό τους θα ελαφρύνουν μόνο 5.000 από τα εκατοντάδες χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

N.X.


Σχολιάστε εδώ