Καθυστερεί 4 χρόνια η μεταστέγαση του υπ. Υγείας!

Το έργο ανατέθηκε στην τεχνική εταιρεία MEGA ATE στις αρχές του 2008, με προϋπολογισμό 4.000.000 ευρώ, με χρόνο αποπεράτωσης το τέλος 2008, με τις γνωστές διαδικασίες «μαϊμού» από τη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ. Με τον χαρακτηρισμό συγκεκριμένα του έργου ως ειδικής φύσεως και πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτών (κωμωδία εφαρμογής των διαδικασιών διαφάνειας-δημοσιότητας-ανταγωνισμού).

Πέρασαν περίπου τέσσερα χρόνια και το έργο δεν έχει αποπερατωθεί. Στο διάστημα αυτό έγιναν τροποποιήσεις της αρχικής μελέτης (η οποία προφανώς θα ήταν ανεφάρμοστη), δόθηκαν παρατάσεις, με παράλληλη καταβολή αναθεώρησης της δαπάνης των εργασιών, έγκριση για υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης, υπάρχουν δε έντονες φήμες για υπερβάσεις ως προς το κόστος εργασιών και υλικών.

Εξαιτίας των γεγονότων αυτών ο υπουργός Υγείας είναι ιδιαίτερα προβληματισμένος για τη διαχρονική ανοχή της ΔΕΠΑΝΟΜ προς τον εργολάβο, ο οποίος, ως γνωστόν, έχει «εμπλοκή» και στα έργα των νοσοκομείων Βόλου και Πύργου.

Η θέση του υπουργού είναι σαφέστατη για την ανάγκη μεταστέγασης του υπουργείου Υγείας και ως εκ τούτου θα πρέπει να διατάξει έρευνα για τους λόγους της καθυστέρησης και το σύννομο των διαδικασιών. Σίγουρα δε το πόρισμα θα είναι πλέον αρμοδιότητα του Εισαγγελέα.


Σχολιάστε εδώ