«Δύο μέτρα και δύο σταθμά» διαταράσσουν την ΕΑΒ…

Ο κ. Φιλιππάκος τονίζει ότι, αν δεν δοθεί η αιτούμενη εξαίρεση, όπως δίνεται η δυνατότητα από τον νόμο, τότε αυτό «αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε ανατροπή της μέχρι τώρα θετικής εξέλιξης, ενώ η ΕΑΒ βρίσκεται τόσο κοντά στον στόχο της οικονομικής αυτάρκειας, λόγω της καταρράκωσης του ηθικού του ανθρώπινου δυναμικού και της διασάλευσης της εργασιακής ειρήνης, με καταστροφικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα της ΕΑΒ». Αξιόπιστη πηγή τόνιζε ότι δεν είναι δυνατόν σε μία εταιρεία να υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός των υπαλλήλων της, να εξαιρείται δηλαδή από τη συγκεκριμένη ρύθμιση μόνον το τεχνικό προσωπικό -που σημειωτέον ξεπερνά το 80%- και να υποβαθμίζεται το υπόλοιπο 20%. Και μάλιστα όταν την τριετία 2009-2011 λόγω των νομοθετικών ρυθμίσεων υπήρξε μείωση των αμοιβών των εργαζομένων κατά μέσο όρο 30% και μείωση του συνολικού κόστους μισθοδοσίας κατά 40% στο σύνολο της εταιρείας.

Στην επιστολή, η διοίκηση της εταιρείας αποκαλύπτει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την πορεία της ΕΑΒ και την αναπτυξιακή τροχιά στην οποία έχει μπει τα τελευταία χρόνια, αφού έχει επιτύχει τη βελτίωση όλων των βασικών οικονομικών δεικτών. Συγκεκριμένα, από 61.000 ευρώ πωλήσεις ανά εργαζόμενο το 2009, ο δείκτης έχει διαμορφωθεί στις 100.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, ήτοι αύξηση 64% περίπου σε μια χρονική περίοδο που η εταιρεία υπέστη πρωτόγνωρη συρρίκνωση του προσωπικού (από 3.000 άτομα στα τέλη του 2005 σε 1.600 άτομα σήμερα, ήτοι μείωση κατά 45%). Επίσης, έχει επιτύχει μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 25% και αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος (EBITDA), το οποίο θα είναι πολλαπλάσιο αυτού της προηγούμενης χρήσης.

Είναι λοιπόν απορίας άξιον γιατί ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος κάνει ό,τι μπορεί για να ανακόψει την ανοδική πορεία της μόνης αξιόπιστης κρατικής εταιρείας της αμυντικής μας βιομηχανίας, που για το 2012 προβλέπεται εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων κατά 27% (από 160 εκατ. ευρώ το 2011 σε 203 εκατ. ευρώ το 2012). Ελπίζουμε ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος, που τον ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από τον κ. Βενιζέλο η έγκαιρη παράδοση των μαχητικών μας αεροσκαφών, θα εμποδίσει μια εξέλιξη που θα έχει αρνητικότατες συνέπειες και θα απομακρύνει για πάντα τον στόχο για οικονομική αυτοδυναμία της ΕΑΒ.


Σχολιάστε εδώ