57.071.039 ευρώ ζητάει ο ΟΤΕ με αγωγή από τη Ζήμενς

Η αγωγή, φωτοτυπία σελίδας της οποίας δημοσιεύουμε, κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο του Μονάχου στις 29 Ιουλίου 2010 και συζητήθηκε τον περασμένο Μάρτιο. Μέχρι σήμερα η απόφαση δεν έχει δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο ΟΤΕ ζητάει από τη Ζήμενς «να παράσχει στον ενάγοντα πληροφορίες σχετικά με όλες τις πράξεις δωροδοκίας οργάνων και/ή συνεργατών της εναγόμενης και/ή των εταιρειών του ομίλου της, σχετικά με τις συμβάσεις που έχουν καταγραφεί στο συνημμένο Κ 32 την περίοδο από 1/1/1992 έως 15/11/2006, ειδικότερα παρέχοντας:

α) δήλωση σχετικά με το ποσό ή/και την αξία, τον χρόνο παροχής και τους παραλήπτες στους οποίους προσέφεραν, υποσχέθηκαν και/ή παρείχαν εκάστοτε τα χρήματα της δωροδοκίας ή λοιπά πλεονεκτήματα.

β) δήλωση σχετικά με τις εκάστοτε συμβάσεις, μεμονωμένες αναθέσεις και/ή τα σχετικά μέτρα εκτέλεσης, των οποίων η εξέλιξη, η διαπραγμάτευση, η αποπεράτωση και/ή η διεκπεραίωση επηρεάστηκε ή ενδέχεται να επηρεάστηκε από τέτοιου είδους πράξεις δωροδοκίας.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΤΕ προκατέβαλε τα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται στο ποσό των 216.000 ευρώ!

Να επισημάνουμε ότι τον ΟΤΕ τον κατέχει η γερμανική εταιρεία Deutsche Telekom. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να στραφεί κατά μιας άλλης γερμανικής εταιρείας, που είναι η Ζήμενς.

Κανένας μεγάλος στο σκαμνί

Στο μεταξύ, στις διώξεις που έχουν ασκηθεί από τον Εισαγγελέα, μετά τις ανακρίσεις που έγιναν, κανένα από τα υψηλά στελέχη του ΟΤΕ δεν είναι κατηγορούμενος! Που σημαίνει ότι θα επαναληφθεί αυτό που μόνιμα συμβαίνει στην Ελλάδα. Θα παραπεμφθούν τίποτε μικροστελέχη…


Σχολιάστε εδώ