Σκληρή μάχη Μάνιας – εργαζομένων

Είναι ενδεικτικό πως την περασμένη Δευτέρα στη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων ανακοινώθηκε πως η Τράπεζα Πειραιώς δεν δεχόταν να βάλει το ποσόν των 500.000 ευρώ για να καταβληθεί ένα μέρος των οφειλομένων. Αν και προβλεπόταν στο σχέδιο που είχε κατατεθεί προς τους εργαζομένους την Κυριακή, η συμμετοχή της τράπεζας δεν ήταν δεδομένη. Η συζήτηση της αίτησης στο δικαστήριο θα συνεχιστεί στις 19 Μαρτίου.

Στην πλειοψηφία τους οι εργαζόμενοι (270) τάχθηκαν εναντίον της αίτησης. Το δικαστήριο αποφάσισε πως μέχρι την εκδίκαση της αίτησης οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, για ποσά ύψους μέχρι και του 50% των οφειλόμενων δεδουλευμένων τους, διατηρώντας εν μέρει σε ισχύ την απόφαση της 15ης Φεβρουαρίου.

Όμως, μέχρι τη 19η Μαρτίου δεν θα έχουν δικαίωμα κατασχέσεων επί ακινήτων και εξοπλισμού, τα οποία ούτε η εταιρεία θα μπορεί να εκποιήσει, όπως συμφώνησαν οι διάδικοι.


Σχολιάστε εδώ