Κατάλυση κάθε έννοιας δικαίου από τον υπουργό Εργασίας Γ. Κουτρουμάνη και τον υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κων. Ρόβλια

Τα πρόσωπα αυτά ανήκουν στις κατηγορίες των: α) ΑΜΕΑ (ποσοστό 3%), β) Έμμεσης ΑΜΕΑ (ποσοστό 3%), γ) Πολυτέκνων (ποσοστό 2%), δ) Αναπήρων (ποσοστό 1%), ε) Εθνικής Αντίστασης (ποσοστό 1%) και στ) Tριτέκνων (ποσοστό 2%). Το 2008 έγινε η προκήρυξη από τον ΟΑΕΔ και το σύνολο των προκηρυχθεισών θέσεων ανήρχετο, για όλες τις κατηγορίες, σε 1.655, όλων των περιφερειών της Ελλάδος, που αφορούσαν προκηρύξεις του ΑΣΕΠ μέχρι το έτος αυτό. Από τις προβλεπόμενες πρωτοβάθμιες επιτροπές του Ν. 2643/1998 δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα και οι επιτυχόντες ανήλθαν σε 736 (εκ των οποίων πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων 158), που ανήκαν σε όλες τις κατηγορίες. Οι υπόλοιπες θέσεις έμειναν κενές γιατί οι υποψήφιοι δεν είχαν τα από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ προβλεπόμενα προσόντα.

Για την τοποθέτηση και τον διορισμό των επιτυχόντων στις θέσεις αυτές δεν υπήρχε θέμα εκδόσεως Υπουργικής Αποφάσεως που να επιτρέπει την πρόσληψή τους, δεδομένου ότι αφορούσαν προκηρύξεις του ΑΣΕΠ των ετών 2002 έως και 2008. Με την προκήρυξη των θέσεων αυτών είχε εγκριθεί και υπήρχε η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό και ως εκ τούτου δεν εχρειάζετο εγκριτική

Υπουργική Απόφαση για την πρόσληψή τους. Ο υπουργός Εργασίας (ουσιαστικώς υπουργός Ανεργίας), όμως, Γεώργιος Κουτρουμάνης, σε συνεργασία, βεβαίως, με τον υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κωνσταντίνο Ρόβλια, αντί να προχωρήσουν στον διορισμό των επιτυχόντων όλων των παραπάνω κατηγοριών, προέβησαν, στο πλαίσιο της αντιδημογραφικής και αντιπολυτεκνικής τους πολιτικής, στην έκδοση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/111/ΟΙΚ.4329/16-2-2012 (ΦΕΚ 344Β/17-2-2012) Υπουργικής Αποφάσεως, υπογραφομένης από τον παραπάνω υφυπουργό, με την οποία επιτρέπουν την πρόσληψη του 50% από τις κατηγορίες των ΑΜΕΑ και Έμμεσης ΑΜΕΑ. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση ρητώς αναγράφεται ότι «δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη», ακριβώς γιατί υπήρχε η πίστωση στον προϋπολογισμό.

Με αυτόν τον τρόπο ο υπουργός Γ. Κουτρουμάνης και ο υφυπουργός Κων. Ρόβλιας καταλύουν βαναύσως κάθε έννοια δικαίου, αφού προβαίνουν σε επιλεκτικό διορισμό μόνον δύο κατηγοριών προστατευομένων, αγνοώντας προκλητικώς τόσο την κατηγορία των πολυτέκνων όσο βεβαίως και τις λοιπές παραπάνω κατηγορίες, όταν μάλιστα το Σύνταγμα ρητώς επιτάσσει την ειδική φροντίδα του κράτους και για τις πολύτεκνες οικογένειες. Ο δε αρμόδιος τομεάρχης του υπουργείου Εργασίας εκ μέρους της ΝΔ και συγκυβέρνησης, βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος, είναι αμφίβολο εάν πήρε είδηση του ανοσιουργήματος αυτού. Προφανώς, επαναπαύεται στις δημοσκοπήσεις! Η απαράδεκτη αυτή τακτική των κυβερνώντων αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι δεν μπορούν να διορθώσουν την κατάσταση (και ούτε βεβαίως να κυβερνούν) αυτοί που οδήγησαν την πατρίδα μας στο σημερινό της κατάντημα.

Όταν οι υπουργοί δεν αντιλαμβάνονται ότι, με αυτές τις παραπάνω πράξεις και παραλείψεις τους, εκθέτουν οι ίδιοι, κατά τρόπο χονδροειδή, τους εαυτούς τους, δεν μπορούν να αιτιώνται τους πολίτες που τους αποδοκιμάζουν. Ύστερα από την αντίδραση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε ανακοίνωσή του διαβεβαίωσε ότι «θα προχωρήσει εντός των επομένων ημερών και η κατανομή του 50% των υπόλοιπων προστατευομένων κατηγοριών, μεταξύ των οποίων οι πολύτεκνοι, οι οποίοι είναι ενήμεροι». Ελπίζουμε και αναμένουμε.


Σχολιάστε εδώ