Ζημίες 21 εκατ. ευρώ

Είναι τέτοια η κατάσταση, που καθίσταται αναγκαία η οικονομική βοήθεια στο κανάλι, αν θέλει να επιβιώσει.

Το Mega το 2010 επέλεξε να διαθέσει η θυγατρική του στην Κύπρο ως μέρισμα το ποσόν των 21 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι ζημίες της μητρικής εταιρείας στα 4,675 εκατ. ευρώ. Το 2011 έδωσε άλλα 4,6 εκατ. ευρώ στη μητρική εταιρεία για την ενίσχυση των οικονομικών της.

Όμως, το πρόβλημα φαίνεται από τη μείωση του κύκλου εργασιών, λόγω της πτώσης της διαφήμισης. Το Mega έχασε 23 εκατ. ευρώ, πέφτοντας από τα 112 εκατ. ευρώ το 2010 στα 89 εκατ. ευρώ το 2011. Αντίστοιχη ήταν και η πτώση σε επίπεδο ομίλου, με την προσθήκη της κυπριακής θυγατρικής εταιρείας. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών έπεσε από τα 112 εκατ. ευρώ στα 90 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας υποχώρησε από τα 73 εκατ. ευρώ το 2010 σε 53 εκατ. ευρώ το 2011. Τα αντίστοιχα του ομίλου μειώθηκαν σε 74 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των υποχρεώσεων της Τηλέτυπος ανέρχεται σε 192 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι ύψους 62 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχη είναι και η κατάσταση σε επίπεδο ομίλου.


Σχολιάστε εδώ