Ανεξέλεγκτη η λαθρομετανάστευση στην Ελλάδα

Ενδεικτικό είναι το ότι κατά τη διάρκεια του 2011 μπήκαν στην Ελλάδα περίπου 128.000 λαθρομετανάστες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας Συνόρων, FRONTEX, αποδίδει αυτήν την εξέλιξη και στο ότι δεν υπάρχουν στην Ελλάδα επαρκείς εγκαταστάσεις κράτησης.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε ανακοινώσει μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως κατασκευή φράχτη στον Έβρο που θα έλυνε το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης εισόδου λαθρομεταναστών, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει, δημιουργία κέντρων κράτησης κ.λπ.

Αποτέλεσμα, λοιπόν, της έλλειψης κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, παρά τις εξαγγελίες, είναι να έχει εναποτεθεί η προστασία της χώρας σε διακόσιους συνοριοφύλακες και διακόσια στελέχη της FRONTEX, που απλώς καταγράφουν τους εισερχόμενους.

Επιπλέον, η πολιτική των χαλαρών ή ανοικτών συνόρων που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση την αρχή του ελεύθερου διεθνούς ανταγωνισμού, εξωθεί εκ των πραγμάτων μεγάλες μάζες ανθρώπων σε μετανάστευση. Πρώτον, γιατί οι επιχειρήσεις επιζητούν την απασχόληση ξένου προσωπικού χαμηλού κόστους για να είναι πιο ανταγωνιστικές και κερδοφόρες. Δεύτερον, γιατί η έλλειψη προοπτικών στη χώρα τους, η χαλάρωση των συνοριακών ελέγχων και οι πολιτικές ανοχής των λαθρομεταναστών σε ευρωπαϊκές ή άλλες ανεπτυγμένες χώρες καθιστούν ελπιδοφόρα και εφικτή προοπτική τη λαθρομετανάστευση.

Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπισθεί σοβαρά και οριστικά το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι:

• κρίνεται απαραίτητη η ανάληψη υποχρέωσης από όλα τα κράτη-μέλη ότι δεν θα προχωρήσουν σε μαζικές νομιμοποιήσεις λαθρομεταναστών,

• θα πρέπει να συμφωνηθεί η επανεξέταση του ορισμού του πολιτικού ασύλου, ώστε να αφορά αυστηρά τους καθαυτό πολιτικούς πρόσφυγες και να μην επιτρέπει στους πάντες να δηλώνουν πολιτικοί πρόσφυγες, όπως συμβαίνει σήμερα,

• επιβάλλεται η διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την περιφρούρηση των ευρωπαϊκών συνόρων,

• θα πρέπει να υπάρξει συντονισμένη παροχή βοήθειας από την ΕΕ σε χώρες εκπομπής μεταναστών, ώστε να ενισχυθούν στις χώρες αυτές οι προοπτικές αναπτύξεως και επιτόπιας απασχολήσεως,

• κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή του φράκτη στον Έβρο σε σύντομο χρονικό διάστημα για να σταματήσει η αιμορραγία εισροής λαθρομεταναστών.


Σχολιάστε εδώ