Το παράδειγμα των δυο Ιταλών δημάρχων και ο Ιωάννης Καποδίστριας

«Κανένας στον κόσμο δεν φέρεται με αδελφοσύνη προς τον ελληνικό λαό» λέει ο Μάρκο Γκάλντι, Δήμαρχος, μιας πόλης έξω από το Σαλέρνο, ενώ παράλληλα τονίζει ότι «η Ευρώπη σήμερα κρίνεται. Αν εγκαταλείψει την Ελλάδα, θα απορρίψει οριστικά μια συγκεκριμένη ιδέα της Ευρώπης, εκείνη την ιδέα της Ευρώπης, που θέλουμε και αγαπάμε». Στον ίδιο τόνο και η επιστολή του δημάρχου του Μπαρονίσι. Σε αυτήν τονίζεται ότι «όσοι κυβέρνησαν τα χρόνια αυτά στην Ελλάδα, οπωσδήποτε διέπραξαν σοβαρότατα λάθη, αλλά θα ήμασταν και εμείς, τώρα, άλλο τόσο ανεύθυνοι, αν δεν στηρίζαμε -με κάθε δυνατό μέσο- αυτή τη χώρα, που είναι η κοιτίδα τού πολιτισμού μας».
Οι δυο δήμαρχοι θα επισκεφθούν την Αθήνα στις 29 Φεβρουαρίου, έπειτα από πρόσκληση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας.
Δ εν γνωρίζουμε αν πραγματικά συγκρατήθηκε το βαθύτερο νόημα της επιστολής. Η πράξη των δυο δημάρχων, που δημιούργησαν to κίνημα αλληλεγγύης «Μεγάλη Ελλάδα» (Magna Grecia), ήταν πιστεύουμε αυθόρμητη. Δεν υπαγορεύθηκε από κάποια σκοπιμότητα. Αποσκοπούσε στην αφύπνιση εταίρων και φίλων και όχι μόνο. Από καθαρή αγάπη και θαυμασμό για τη χώρα μας.
Διερωτώμεθα, πόσους μιμητές βρήκε, άραγε, στην Ελλάδα η πράξη αυτή των δυο δημάρχων.
Θα ήταν σκόπιμη η συγκέντρωση σχετικών στοιχείων και σύνταξη καταλόγου προσώπων, που οικειοθελώς είτε ζήτησαν να μειωθεί ο μισθός τους, είτε συνεισέφεραν από τα εισοδήματά τους κάποιο, έστω και συμβολικό, ποσό, ως ένδειξη κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης στους αναξιοπαθούντες συμπολίτες τους. Και, φυσικά, ο κατάλογος αυτός δεν θα αφορούσε τους πτωχότερους των συμπατριωτών μας, αν και είμαστε σίγουροι ότι πολλοί από αυτούς, με πολύ περιορισμένα μέσα διαβίωσης, θα έχουν ήδη εκδηλώσει έμπρακτα την ανθρωπιά τους προς άλλους δυστυχείς συνανθρώπους τους.
Ο κατάλογος θα αφορούσε υψηλά ιστάμενους, από όλες τις επαγγελματικές τάξεις, με παχυλά εισοδήματα και πόρους. Από ανθρώπους που αποτελούν τους ταγούς της κοινωνίας μας, ανεξάρτητα από ποιους πολιτικούς χώρους προέρχονται.
Είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε αν υπάρχουν πολλοί από αυτούς που παραιτήθηκαν από διάφορες αμοιβές προκειμένου να εκδηλώσουν έμπρακτα τη συμπόνια και ανθρωπιά τους.
Δεν είναι το ποσόν που μετράει. Είναι ο συμβολισμός και το κίνητρο της πράξης. Και φυσικά το παράδειγμα, που δημιουργεί ένα προηγούμενο, μια ηθική υποχρέωση σε όσους κατορθώσει συνειδησιακά να αφυπνίσει.
Του ενός δημάρχου οι απολαβές ανέρχονται σε 1.100 ευρώ και του άλλου σε 780 ευρώ μηνιαία. Ποσά όχι κολοσσιαία, όχι πάντως αμελητέα για κάποιον οικογενειάρχη. Για σκεφθείτε, λοιπόν, στην υποθετική περίπτωση που κάποιοι συμπατριώτες μας αποφάσιζαν να χορηγήσουν ισόποσο ή έστω και μικρότερο ποσόν, από τις δημαρχικές αμοιβές των δυο ιταλών δημάρχων, τι ανακούφιση θα έδιναν σε μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας;
Ασφαλώς και πολλοί επικρότησαν την προ ημερών παραίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον μισθό του. Ο κ. Παπούλιας γνωστοποίησε στον υπουργό Οικονομικών την απόφασή του να παραιτηθεί της μηνιαίας αποζημίωσης που λαμβάνει και του ζήτησε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην εισπράττει πια την αποζημίωσή του.
Θα ήταν και σκόπιμο και χρήσιμο να ακολουθηθεί και από άλλες ανάλογες χειρονομίες και από άλλους ταγούς. Έτσι θα ισχυροποιηθεί το μήνυμα αλληλεγγύης που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα.
Για όποια αξία έχει, ειδικά στην παρούσα συγκυρία, υπενθυμίζουμε την απόφαση του Ιωάννη Καποδίστρια, εφόσον τα εισοδήματά του του αρκούσαν για να ζήσει, να αγγίξει «μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν». Συγχρόνως δε, εξέφρασε την ελπίδα ότι όσοι θα συμμετείχαν στην κυβέρνησή του «θέλουν γνωρίσει μεθ’ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τις εκδουλεύσεις των, αλλ’ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η κυβέρνησις εις την εξουσίαν της.»
Όλα αυτά συνέβαιναν το σωτήριον έτος 1829….
Σήμερα;


Σχολιάστε εδώ