Θυσιάζονται και οι επαρχιακές εφημερίδες

Στο έγγραφο που υπογράφουν, με τίτλο «Κραυγή απόγνωσης», ο πρόεδρος της ΕΙΗΕΕ Γρ. Τριανταφυλλόπουλος και του ΣΗΠΕ Γ. Λασκαράκης δηλώνουν πως «η τήρηση του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα για την προστασία κάθε καλόπιστου τρίτου και των συναλλασσομένων με την κάθε εταιρεία που είναι υπόχρεη στη δημοσίευση του ισολογισμού της, εξασφαλίζεται αποκλειστικά και μόνο με τη δημοσίευση στην εφημερίδα».

Διευκρινίζουν δε πως οι εφημερίδες της επαρχίας δεν πήραν «θαλασσοδάνεια» και για την αποκατάσταση της ρευστότητας στις επιχειρήσεις τους προτείνουν τα εξής μέτρα:

– «Μέριμνα για είσπραξη κατά προτεραιότητα των οφειλών Οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδίως των ΟΤΑ προς τις εφημερίδες μας».

– «Δυνατότητα συμψηφισμού των οφειλών μας, όπου αυτό είναι εφικτό, ώστε να δοθεί μια πρώτη σημαντική λύση».

– «Κατοχύρωση των δικαιωμάτων, και όχι μόνο των υποχρεώσεων των περιφερειακών εφημερίδων, μέσω της νομοθετικής πρωτοβουλίας που ήδη έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Ενημέρωσης, με τις βελτιώσεις που έχουν συμφωνηθεί μετά από διάλογο για τον νόμο 3548/07».

Οι εκδότες της περιφέρειας καταλήγουν απαιτώντας «μηδενική ανοχή για κάθε δημόσιο λειτουργό που δεν κατοχυρώνει την απόδοση του 30% της διαφημιστικής δαπάνης του ευρύτερου δημόσιου τομέα στα περιφερειακά ΜΜΕ».


Σχολιάστε εδώ