Κι άλλος… θάνατος εφημερίδων…

Από άλλη διάταξή του για τη λειτουργία του ΓΕΜΗ προκύπτει η «χαριστική» περίοδος των έξι μηνών, έως τον Ιούλιο του 2012 δηλαδή. Και αυτό γιατί μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των εταιρειών για την ηλεκτρονική ανάρτηση των ισολογισμών τους και των οικονομικών τους στοιχείων στο ΓΕΜΗ.

Η μόνη εξαίρεση που δίνει το Μνημόνιο είναι η δημοσίευση των εταιρικών στοιχείων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ψήφιση της διάταξης αυτής δείχνει ότι απέτυχαν όλες οι προσπάθειες Ενώσεων και εκδοτών για μια ενδιάμεση λύση στο ζήτημα των ισολογισμών. Πρακτικά, οι εφημερίδες που παίρνουν ισολογισμούς κέρδισαν μια τρίμηνη περίοδο χάριτος για τη δημοσίευση των εταιρικών στοιχείων του πρώτου τριμήνου του 2012.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται οι «ξαφνικοί θάνατοι» των ημερήσιων οικονομικών φύλλων και εκατοντάδων περιφερειακών εφημερίδων.


Σχολιάστε εδώ