Θα διακόπτουν το πρόγραμμα καναλιού

Με τροπολογία που κατέθεσαν οι υπουργοί Μεταφορών Μ. Βορίδης και Επικρατείας Π. Καψής θα μπορεί να διακόπτεται το πρόγραμμα τηλεοπτικού σταθμού που δεν εκπέμπει πλέον ψηφιακά στη συχνότητα που του είχε δοθεί με βάση τον χάρτη της μετάβασης προς την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Η διάταξη ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, ειδικά για τους περιφερειακούς σταθμούς που, ενώ έχουν λάβει άδεια ψηφιακής εκπομπής, δεν ανέβασαν ακόμη το σήμα τους σε παρόχους δικτύου λόγω οικονομικών δυσχερειών. Με δεδομένο, πάντως, ότι δεν έχουν δοθεί άδειες και ούτε έγινε διαγωνιστική διαδικασία, η διάταξη θα ελεγχθεί για τη νομιμότητά της.


Σχολιάστε εδώ