Η Κομισιόν βάζει φραγμό στα σχέδια για το ΑΠΕ

Η ενημέρωση που έφθασε τις προηγούμενες μέρες από τους δικηγόρους που ανέλαβαν την υπόθεση της ένταξης του Πρακτορείου σε καθεστώς ΔΕΚΟ και του ενιαίου μισθολογίου βάζει φραγμό στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης του Μνημονίου. Οι δικηγόροι είχαν συνάντηση και έλαβαν απαντήσεις από την αρμόδια διεύθυνση της Κομισιόν για το θέμα του ΑΠΕ. Και όπως ενημερώνουν, η Κομισιόν αποδέχεται την ένταξη του Πρακτορείου ως δημόσιου Μέσου στις ΔΕΚΟ, αλλά έχει υποχρεώσεις που πρέπει να τηρήσει με βάση την Οδηγία για τα δημόσια Μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 2012/21/ΕΕ, της 20ής Δεκεμβρίου 2011. Αυτές αναφέρονται ως συμπεράσματα και είναι:

= Το Δημόσιο οφείλει να διευκρινίσει το ακριβές περιεχόμενο και τη διάρκεια των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας που επιβάλλεται να παρέχει το ΑΠΕ. Όλες οι άλλες υπηρεσίες του ΑΠΕ είναι εμπορικού χαρακτήρα και τιμολογούνται ελεύθερα.

= Από το 2012 η ετήσια επιχορήγηση του ΑΠΕ πρέπει να αντιστοιχεί στο αντιστάθμισμα του συνολικού κόστους της δημόσιας υπηρεσίας που προσφέρει το ΑΠΕ συν ένα ποσοστό εύλογου κέρδους σε σύγκριση με μια αντίστοιχη ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση χρηστής διαχείρισης. Πέραν των οικονομικών κριτηρίων, βασικότατο κριτήριο είναι η εξασφάλιση της ποιότητας της υπηρεσίας.

= Πρακτικά, η αντιστάθμιση-επιχορήγηση πρέπει να καλύπτει τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες για την παροχή της δημόσιας υπηρεσίας και, σε κάθε περίπτωση, τις δαπάνες προσωπικού. Οι αμοιβές των εργαζομένων θα καλύπτονται από την επιχορήγηση-αντιστάθμισμα.

= Σε κάθε περίπτωση, το ΑΠΕ μπορεί να πληρώνει επιπλέον αμοιβές στους εργαζομένους σε σχέση με τις εμπορικές του δραστηριότητες, αρκεί να υπάρχει λογιστικός διαχωρισμός μεταξύ των δύο δραστηριοτήτων.

= Το Δημόσιο μπορεί να αποδίδει κίνητρα-«μπόνους» σε περίπτωση βελτίωσης της παραγωγικότητας και της ποιότητας. Σε τέτοια περίπτωση, το αντιστάθμισμα-επιχορήγηση αυξάνεται με κριτήριο την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Με βάση τα παραπάνω οι δικηγόροι επισημαίνουν πως για τους εργαζομένους υπάρχουν δύο επιλογές: ή θα ζητήσουν την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου ή θα κοινοποιήσουν στην ΕΕ ότι η Οδηγία δεν εφαρμόζεται και θα κινηθεί η διαδικασία επιβολής χρηματικών κυρώσεων από τα ευρωπαϊκά όργανα. Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι αναγνωρίζονται ως βασικός πυλώνας στις διαπραγματεύσεις για το παρόν και το μέλλον του ΑΠΕ – ΜΠΕ και τον καθορισμό των μισθών τους.

Η απάντηση πάντως της διεύθυνσης της Κομισιόν είναι κόλαφος και για τον υπουργό Επικρατείας Παντελή Καψή, ο οποίος πρόσφατα, στην κοπή πίτας στο ΑΠΕ, δήλωσε πως οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ευχαριστημένοι που οι μισθοί τους θα χαμηλώσουν κατά 35%, όπως της ΕΡΤ, γιατί δουλεύουν και η κατάσταση για τους εργαζομένους στα ιδιωτικά ΜΜΕ είναι «κόλαση».


Σχολιάστε εδώ