Εργασιακό non paper ζητούν οι εργαζόμενοι

Τα όσα προβλέπει το 4ο κεφάλαιο για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην ανάπτυξη επηρεάζουν άμεσα και τον χώρο των ΜΜΕ. Το Μνημόνιο προβλέπει για Συλλογικές Συμβάσεις που έχουν ήδη λήξει ότι «παραμένουν σε ισχύ για μέγιστο χρονικό διάστημα 3 μηνών. Εάν δεν συναφθεί νέα συμφωνία, μετά το διάστημα αυτό η αμοιβή θα επανέλθει στον βασικό μισθό και τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, εκπαίδευσης και βαρέων επαγγελμάτων θα συνεχίσουν να ισχύουν έως ότου αντικατασταθούν από εκείνα της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή των νέων ή τροποποιημένων ατομικών συμβάσεων».

Η εν λόγω διάταξη, όπως λένε οι δικηγόροι, πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με τις άλλες ρυθμίσεις για τα εργασιακά του Μνημονίου, όπως η κατάργηση κάθε επιδόματος κ.λπ.

Ένα ερώτημα που προκύπτει είναι αν οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, σε περίπτωση που δεν υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, θα έχουν ως κατώτατο μισθό τον βασικό μισθό της ΓΣΣΕ ή της προηγούμενης σύμβασης του κλάδου.

Ένα δεύτερο, μείζον ερώτημα αφορά την ισχύ των ατομικών συμβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί, με το Μνημόνιο να αφήνει ελεύθερο το πεδίο για τροποποίησή τους προς το χειρότερο. Γεγονός πάντως είναι πως ήδη στο «Κέρδος» οι δημοσιογράφοι καλούνται σε προσωπική διαπραγμάτευση για την υπογραφή νέων ατομικών συμβάσεων.


Σχολιάστε εδώ