Εντοπισμός πλεονάζοντος προσωπικού στη Γραμματεία…

Μια νέα επιτροπή που συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης ανέλαβε το έργο της αξιολόγησης θέσεων, έργου και προσωπικού.
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Επικρατείας Π. Καψή, στην επιτροπή «αναδιοργάνωσης δημόσιων υπηρεσιών» μετέχουν ο Δ. Στεφάνου, ο Γ. Πετρουλάκης και η νέα προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης Β. Νικάκη. Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της οργανωτικής διάρθρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας.
Καλείται, δηλαδή, να εντοπίσει τις υπηρεσιακές μονάδες στις οποίες υπάρχει πλεονάζον προσωπικό ή έχουν περιορισμένο αντικείμενο, να βρει τις οργανικές θέσεις που μπορούν να ανακατανεμηθούν και να προσδιορίσει ανά κατηγορία και κλάδο τις οργανικές θέσεις και το προσωπικό που πλεονάζει.
Μια ανάλογη διαδικασία που εφαρμόστηκε στην ΕΡΤ βοήθησε στον ορισμό του προσωπικού που οδηγήθηκε στην εφεδρεία.


Σχολιάστε εδώ