Εκτός προϋπολογισμού η ΕΡΤ

Δεν θα εισπράξει χρήματα από τον προϋπολογισμό η ΕΡΤ το τρέχον έτος, ενώ υπολογίζει μειωμένα έσοδα από διαφημίσεις και χορηγίες ύψους 12,7 εκατ. ευρώ. Το κόστος μισθοδοσίας υπολογίζεται στο 46% των εξόδων, το πρόγραμμα σε 35%, οι λειτουργικές δαπάνες σε 18% και τα χρηματοοικονομικά σε 1%. Τα κέρδη προ φόρων για το 2012 εκτιμώνται σε 55,3 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τις συσσωρευμένες ζημίες των 30 εκατ. ευρώ του 2011. Στις δαπάνες για πρόγραμμα για τη Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης προϋπολογίζονται 81 εκατ. ευρώ, για την αντίστοιχη της Ενημέρωσης 12,5 εκατ. ευρώ, για την ΕΡΤ3 11,2 εκατ. ευρώ και για τη Ραδιοφωνία 7,5 εκατ. ευρώ. Ακόμη η ΕΡΤ θα διαθέσει 10,65 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις. Το συνολικό ποσόν για την εθελούσια έξοδο του… 1999 ανέρχεται σε 48 εκατ. ευρώ, με δόση ύψους 8,3 εκατ. ευρώ για το τρέχον έτος. Το κράτος θα εισπράξει άμεσα 14 εκατ. ευρώ από την ΕΡΤ σε φόρους, ενώ σε 7,5 εκατ. ευρώ ανέρχεται η εξόφληση δανείου και σε 4 εκατ. ευρώ οι ρυθμισμένες οφειλές σε τρίτους.


Σχολιάστε εδώ